2017 Wafelverkoop SAMANA 2017

WAFELVERKOOP SAMANA WAS WEER EEN GROOT SUCCES


Zaterdagmorgen 9 september, er heerste een drukte aan de parochiezaal:Autokoffers worden volgeladen met dozen wafels. Naar jaarlijkse gewoonte, waren het niet alleen de mensen van Ziekenzorg, maar ook een groot aantal vrijwillige medewerkers die meehielpen om de lekkere wafels aan de man te brengen.De opbrengst wordt gebruikt voor de werking ten bate van de zieke mensen in onze buurt.  
Van harte dank aan de inwoners van Gijmel die hun steun betuigden.