2017 Sint-Pieter-Patroonsfeest

 PATROONSFEEST IN ST.PIETER LANGDORP
 
Het hoogfeest van Petrus en Paulus, 29 juni,  is een hoogfeest ter nagedachtenis aan de marteldood van de apostelen Petrus en Paulus. 
Het is tevens het patroonsfeest van onze Sint-Pieterskerk.   
En dat vierden we op zondag 25 juni met een plechtige hoogmis. 
De nagedachtenis van deze apostelen is voor ons een oproep om trouw te blijven aan het geloof dat ons is doorgegeven. 
Na de zegen en zending kregen de parochianen de kans om de relikwie te vereren. 
Maar de mooie viering kregen nog een vervolg. 
 
De nieuwe voorzitter van onze kerkraad, Jonas Danckers en de nieuwe penningmeester, Mark Van der Borght, zorgden nog voor een verassing voor Jos en Maria.Jos Peeters en Maria Verstraeten werden letterlijk in de bloemetjes gezet als dank voor hun jarenlange inzet in onze parochie.  

In het kort werd er uitgelegd welke dossiers en taken Jos allemaal heeft opgestart en sommigen heeft afgewerkt.  En dat is heel wat, teveel om op te noemen. 
Ook het financiĆ«le luik van Maria was een hele boterham.   
Er werden door de leden van de kerkraad nog enkele geschenken afgegeven.   
Volledig overdonderd heeft Jos de nieuwe leden van harte welkom geheten in onze kerkraad.  
Samen met Maria geven ze de fakkel door. 
Jos en Maria, langs deze weg willen ook alle parochianen jullie van harte bedanken voor al het werk.  En uiteraard, namens iedereen, Jonas en Mark, van harte welkom ! 
Een daverend applaus bewees onze dankbaarheid.

Na dit plechtige afscheidsmoment werden alle parochianen uitgenodigd op een lekkere receptie.
Hartelijk dank aan priester Paul voor de mooie viering, dank aan iedereen om mee te bidden en mee te zingen.  

Vooral dank u aan alle helpende handen om alles klaar te krijgen.Sint-Pieter mag fier zijn, een patroonsfeest waardig !