2017 Gezinsviering in Wolfsdonk

GEZINSVIERING IN WOLFSDONK

Op zondag 28 mei 2017 vond in de parochiekerk van Wolfsdonk de eerste gezinsviering plaats rond het thema Maria. 
Ondanks het feit dat het onweerde was er een goede opkomst. 
Het geheel van teksten, fotomateriaal en muziek bracht een mooi beeld van wie Maria ten diepste was en blijft. 

De bloemenhulde sprak van ieders respect en liefde voor deze moeder van alle moeders. Maria was de aanzet om een omhaling te organiseren voor de V.Z.W. Moeders voor Moeders.
Deze V.Z.W. zet zich sinds 1992 in voor de armsten in Vlaanderen.  
Meer dan 160 vrijwilligers verdelen materiaal en voeding aan gezinnen met jonge kinderen die het financieel zeer moeilijk hebben. 
Wekelijks deelt de vzw voedselpakketten uit aan honderden gezinnen. 
Naast voeding kunnen moeders allerlei materiële hulp bekomen voor hun kinderen zoals kinderkleding, verzorgingsmateriaal, babymateriaal enz. 

De VZW stelt bovendien verschillende diensten ter beschikking zoals de resto-bébé, waar de allerkleinsten twee maal per week een badje en een warme maaltijd kunnen krijgen. 
De omhaling werd gedaan omdat we als christenen oog willen hebben voor mensen die arm en kwetsbaar zijn. 
Het volstaat niet als wij als christenen het alleen bij woorden houden, we moeten dit ook tonen in daden van goedheid naar onze medemensen die het moeilijker hebben dan wij. We willen ons gelovig zijn koppelen aan maatschappelijk engagement. 
De omhaling en de vrije gift voor het koffiemoment aan het einde van de viering brachten samen 155 euro op (naar boven afgerond). 

Deze som gaat integraal naar de V.Z.W. Moeders voor Moeders. 
Naar aanleiding van het koffiemoment bleven de aanwezigen nog lang napraten. 
Het was een moment waarin we ons als parochianen met elkaar verbonden voelden. 
De viering werd voorbereid en gedragen door jong en minder jong, door een werkgroepje en door Wolfsdonkse verenigingen die mee bekendheid gaven aan het initiatief. 
Dank voor alle inspanningen van de vele betrokkenen en in het bijzonder voor Els en Eddy die een grote bijdrage hebben geleverd door het aanbrengen van teksten en ideeën, muziek en beeld en voor de onmisbare technische ondersteuning.
In de toekomst zullen meer van deze vieringen plaatsvinden omdat het ons helpt om te groeien in ons geloof en in onze verbondenheid met elkaar.