2017 Viering H.RITA

VIERING HEILIGE RITA

Vandaag vierden wij in onze parochiekerk zeer speciaal, en zoals elk jaar, de Heilige Rita (naamfeest op 22 mei),een traditie die door Gusta Van Dijck uit den Elsleuken, vele jaren geleden in het leven geroepen werd.
Voorafgaandelijk de viering konden er in het portaal van de kerk rozen, kaarsen en beeldjes aangekocht worden, die tijdens de viering door Priester Paul Vanderstuyft werden gewijd.
Na de viering poseerden een aantal trouwe bezoekers rond het beeld van deze heilige en ook Denise Vanden Eynde, uit Aarschot, die speciaal een bloemstuk hiervoor uit haar handen toverde, mocht niet ontbreken voor een foto.
Met de opbrengst van de verkochte artikelen zullen in de toekomst weer een aantal vieringen plaatsvinden.