2017 Vormsel

ZONDAG 30 APRIL : 

HEILIG VORMSEL VOOR ONZE 3 GELOOFSGEMEENSCHAPPEN
Op zondag 30 april, een zonovergoten dag, liep de kerk van Fatima-Gijmel vlug vol met vreugdevolle mensen.
41 vormelingen uit Langdorp, Gijmel en Wolfsdonk ontvingen in een mooie en intense viering het sacrament van het Heilig Vormsel uit de handen van Z.H. De Keersmaecker, bijgestaan door onze priester Paul Van der Stuyft.

Tijdens de homilie legde de vormheer uit wat het vormsel betekent voor de kinderen.  
Hij trok onmiddellijk het verband naar hun dagelijks leven, de computer.  
Het vormsel is een programma dat geïnstalleerd wordt in hun hartje en men alleen kan openen met een wachtwoord " Kom Heilige Geest, kom ! "  Laat de Heilige Geest zijn werk doen, volg Jezus, wees blij en leef in vriendschap met elkaar.  
En of de kinderen het begrepen hadden.  
Op het einde van de viering vroeg hij  om het wachtwoord nog eens te herhalen en uit volle borst galmde het door een volle kerk.
Na de geloofsbelijdenis vroeg de vormheer om het eventjes stil te maken en te bidden dat Gods Geest over deze geloofsleerlingen mag komen en dat zij mogen blijven groeien naar het beeld van Jezus de Gezalfde.  
Het lied " Here, maak mij uw wegen bekend " sloot het gebed af.Samen met hun geloofsgenoot kwamen de vormelingen naar voor.  
Terwijl de vormheer de woorden " N. ontvang de zegel van de Heilige Geest, de gave Gods " uitsprak, ontvingen ze onder een persoonlijke handoplegging de zalving met het Heilig Chrisma.
De vormelingen van Sint-Pieter zijn Eline Glassée, Bram Goolis, Lisa Heynickx, Jente Lemmens, Gust Schellens, Bram Torfs, Alexander Vanlingen.
Voor Fatima-Gijmel zijn het Caitlyn Appelmans, Zoë Carreweys, Kayla De Busser, Mathieu Daems, Jonas Everaerts, Imani Geens, Shania Geyns, Maite Hermans, Emelie Janssens, Astrid Kerre, Luna Lemmens, Sterre Rijmenants, Julie Schoolmeesters, Julie Smolders, Yisa Thiels, Kamille Tielemans, Kyra Van Inthoudt, Linde Van Nijs, Antje Van Rijmenant, Seppe Van Rompay, Alexander Vandenplassche, Joris Verbruggen, Yarne Verheyde, Jonas Vodermans, Luna Willekens.
De vormelingen van Wolfsdonk zijn Sander Broos, Arne Camps, Matse Macquoy, Luna Van de Veken, Renzo Van der Weyer, Madeleine Van Engelen, Ward Van Schaeybroeck, Boo Verbiest en Lotte Vercammen.
Bidden we als parochiegemeenschap dat deze jongens en meisjes met de kracht van de Heilige Geest mogen leven vanuit hun geloof, dat ze met ijver en geestdrift heel hun leven blijven getuigen van de grote daden die Heer heeft verricht.