2017 Palmzondag in de gijmel

PALMZONDAG IN GIJMEL

Op de vooravond van palmzondag, de laatste zondag van de vastenperiode werd de intocht van Jezus in Jeruzalem feestelijk herdacht .

Eerst zegende Priester Paul, achteraan in de kerk, de palmtakjes die de gelovigen aan het einde van de viering konden meenemen naar huis.

Dank aan ons koor. Zij zorgden voor een prachtige omkadering van de viering.