2017 Samana Gijmel Pannekoeken

DE PANNEKOEKEN VAN SAMANA -GIJMEL

Een jaarlijkse gewoonte kende op woensdag 1 maart haar zoveelste aflevering.  Met deze pannenkoekendag willen we onze zieken en hun mantelzorgers verwennen en tegelijkertijd een "welgemeende dank-je” zeggen aan de vele vrijwilligers die ons elk jaar helpen met, onder meer, de wafelverkoop.    

  

Blijkbaar zijn de zieken van de Gijmel en hun mantelzorgers gezonde eters.  Met 64 kwamen ze naar de parochiezaal om te smullen van overheerlijke pannenkoeken.  75 mensen konden niet naar de parochiezaal komen en kregen de pannenkoeken dan ook aan huis afgeleverd.  


Als de buikjes vol zijn met spijs en drank en alles weer eens bijgepraat is keren deze blije mensen voldaan, tevreden en dankbaar naar huis terug.  En dàt maakt ons elke keer weer gelukkig en doet ons de vermoeidheid vergeten.

 

Het is een hele bedoening om dat allemaal vlot – en warm – aan de man/vrouw te brengen.  Zoals altijd maken veel handen licht werk.  De kernleden kregen ook hier hulp van de oude-getrouwen Pierre en Martine en van een paar jongere familieleden.  Die hulp was zeer welgekomen want al bij al is het zwaar werk waar je behoorlijk moe van wordt.  Maar dat hebben we er heel graag voor over.


Bij deze gelegenheid willen we ook de aandacht vestigen op enkele openstaande plaatsen als onbezoldigd vrijwilliger in de kern van Samana (ziekenzorg).  Elke enthousiaste vrouw/man van goede wil is uitermate welkom.