2016 OProep Kerkraden

Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad (KR-I) Kerkfabriek Sint-Pieter Langdorp

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er twee vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Pieter te Langdorp. 

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad: 

1° rooms-katholiek zijn;

2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;

3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van één van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de parochie  Sint-Pieter te Langdorp.

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 1 februari 2017

Ingediend worden bij de

Kerkfabriek Sint-Pieter Langdorp
T.a.v. Huub GERITS

Jan Van Ophemstraat 19

3200 AARSCHOT

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°. 

Na 1 februari 2017 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerk van de parochie van  Sint-Pieter te Langdorp. 

Opgemaakt op 15 december 2016 te Aarschot. 

Z.E.H. Huub Gerits

door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie 

Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad (KR-I) Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Fatima Gijmel-Langdorp

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er twee vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima te Langdorp-Gijmel. 

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad: 

1° rooms-katholiek zijn;

2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;

3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van één van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de parochie  Onze-Lieve-Vrouw van Fatima te Gijmel-Langdorp.

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 1 februari 2017

Ingediend worden bij de

Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Fatima Gijmel-Langdorp
T.a.v. Huub GERITS

Jan Van Ophemstraat 19

3200 AARSCHOT

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°. 

Na 1 februari 2017 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerk van de parochie van  Onze-Lieve-Vrouw van Fatima  te Gijmel-Langdorp.

Opgemaakt op 15 december 2016 te Aarschot. 

Z.E.H. Huub Gerits

door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie OLV van Fatima te Gijmel-Langdorp. 


Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad (KR-I) Kerkfabriek Sint-Antonius Abt te Wolfsdonk

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er twee vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Antonius Abt te Wolfsdonk. 

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad: 

1° rooms-katholiek zijn;

2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;

3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van één van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de parochie  Sint-Antonius Abt te Wolfsdonk.

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 1 februari 2017

Ingediend worden bij de

Kerkfabriek Sint-Antonius Abt te Wolfsdonk
T.a.v. Huub GERITS

Jan Van Ophemstraat 19

3200 AARSCHOT

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°. 

Na 1 februari 2017 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerk van de parochie van  Sint-Antonius Abt te Wolfsdonk. 

Opgemaakt op 15 december 2016 te Aarschot.

 Z.E.H. Huub Gerits

door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie Sint-Antonius Abt te Wolfsdonk-Langdorp