(UA-31898617-1)60035425 Sint-Pieter,Langdorp,Gijmel,Wolfsdonk,Aarschot,godsdienst,religie,gemeenschap,

2016 Zonewerking

Reeds een zevental keren kwamen we met enkele afgevaardigden van de acht parochies van Aarschot (Onze-Lieve-Vrouw, Christus-Koning, Ourodenberg, Rillaar, Gelrode, Wolfsdonk, Gijmel en Langdorp) samen om denkoefeningen te maken omtrent de nog op te richten parochiale zone van Aarschot. 

In deze zone zullen er drie parochies fungeren: Aarschot stad (Onze-Lieve-Vrouw, Christus Koning en Ourodenberg), de parochie Rillaar-Gelrode en de parochie Langdorp-Gijmel-Wolfsdonk. Ook de pastoraal aangestelden (priesters, pastorale werksters) kwamen met telkens één parochiale vertegenwoordiger samen. Overlegmomenten rond vier deeldomeinen (catechese, liturgie, diaconie en evangelisatie) brachten heel wat afgevaardigden van elke parochie samen. Zo werden er ideeën samengebracht om aan de toekomst te bouwen. Op het vlak van de catechese hebben de verschillende parochies al een flink stuk weg afgelegd. We staan wel voor een nieuwe uitdaging: er is nog veel werk aan de winkel voor de doopcatechese, catechese voor de eerste communie en huwelijkspastoraal. Er is ook nog een hele weg af te leggen voor de stervensbegeleiding en onderwijspastoraal. Voor wat de liturgie betreft moet er dringend werk worden gemaakt om voorgangers op te leiden voor uitvaarten en gebedsdiensten. Aan de liturgie zelf moet ook gesleuteld worden. Hoe kan de liturgie een meer aanspreekbare vorm krijgen, hoe mensen meer betrekken in de liturgie? We ervaren dat onze liturgische samenkomsten saai en meestal een passief karakter hebben. De liturgie zou meer een gemeenschapsgebeuren moeten worden. We moeten kunnen delen in elkaars vreugde en verdriet. Onze kerk heeft een uitnodigende en verbindende opdracht. Ze moet hartelijk zijn in de omgang, ze moet uitdragen wat ze verkondigt. De diaconie mag zich niet beperken tot Ziekenzorg, nu Samana genoemd, ook al verrichten vele ziekenzorgkernen prachtig werk. Onze kerk zou zich ook moeten engageren en zich inlaten met initiatieven die buiten de kerk georganiseerd worden, zoals de Warmste Week, 11-11-11-actie. Ook de eigen  werkingen rond Welzijnszorg, Broederlijk Delen, Missiewerking en Damiaanactie kunnen verder worden uitgebouwd. Werking rond armenhulp, asielzoekers, contacten met vreemdelingen te midden van onze samenleving. Hoe kunnen we ons meer engageren om Jezus meer kenbaar te maken? Het thema van de evangelisatie bracht ons in aanraking met grote Vlaamse figuren zoals pater Damiaan en Jeanne Devos. Mensen samenbrengen rond Jezus van Nazaret, zal een opdracht blijven voor onze christelijke samenleving. Dit kan gebeuren door parochiale activiteiten waarin het evangelie ter sprake kan worden gebracht (conferenties, processies), waardoor de kerk meer naar buiten treedt en aan geloofsverdieping doet. Op maandag 20 februari werd in de parochiezaal naast de dekenij de balans opgemaakt van alle samenkomsten. We zullen met een kleine werkgroep aan de toekomst van onze zone moeten verder bouwen. En er werden vrijwilligers gevonden: Eliane Kiesekoms, Wilfried Van Welde, Toon Ooms, Lieve Verbist, Jonas Danckers, Myriam Borremans en Roger Janssens.  Op de foto van de laatste bijeenkomst van 20 februari herkennen wij : Leo Van Garsse, Louis Cumps, Louis Van Roie, Jonas Danckers, Jan Geerts, Paul Vanderstuyft, Fons Peeters, Toon Ooms en Bert De Bruyn. Zittend: Erna Vanhelmont, Nicole Adams, Lieve Verbist, Eliane Kiesekoms, Maria Terweduwe, Hilde Serré,  Eddy Wolput en Wilfried Van Welde. 

Op woensdag 26 oktober nodigde Leo Van Garsse, een vormingswerker van ons vicariaat,  enkele leden van de parochieploegen en catechisten van de drie parochies Gijmel, Langdorp en Wolfsdonk uit, om uit te zoeken welke vormen van samenwerking mogelijk gerealiseerd kunnen worden om tot één pastorale eenheid uit te groeien. Alle pastorale en liturgische vormen van de drie parochies werden onder de loep genomen: doop- en vormselcatechese,  eerste communie, de weekendvieringen, gezins- en kindvriendelijke vieringen, de uitvaartliturgie, huwelijken, de diaconie (ziekenzorg, stervensbegeleiding, broederlijk delen, Damiaanactie, welzijnszorg), de K in het verenigingsleven, jeugdbeweging. Alles werd op een rijtje gezet. Nieuwe ideeën van samenwerking werden op tafel gelegd.  De drie parochies zijn al een heel stuk naar elkaar toegegroeid en er is al een deugddoende samenwerking op meerdere niveaus. Vorig jaar werd er een economische raad samengesteld voor de drie parochies. Er is nu een gezamenlijke rekening. Er is al geruime tijd één parochieblad, waarin activiteiten op elkaar afgestemd worden. De chiro van Gijmel viert het feest van Christus-Koning ook in de kerk. Via de voorkerk (term om parochiale werkingen van de verenigingen aan te duiden) kan er nog heel wat gerealiseerd. Er werd wel heftig gediscussieerd over de haalbaarheid om de samenwerking op nog grotere basis voor heel Aarschot uit  te werken. Dit voorstel kon niet op veel enthousiasme  rekenen. De bijeenkomst ging door in het schoolhuis. Aanwezig waren: Leo Van Garsse, Erna Van Helmont, Sylvia Clement, Leo Janssens, Wout Willems, Bram Vereycken, Mark Vanderborght, Jonas Danckers, Nicole Adams, Angeline Meesen, Sophie Buyck, Jordy Delbaere, Lieve Verbiest en  Huub Gerits. De weergave van de gesprekken werd op band opgenomen en zal in een verslag per email aan alle deelnemers bezorgd worden. 
(UA-31898617-1)60035425