2016 Ontmoeting Kerkfabrieken

ONTMOETING KERKFABRIEKEN
 

Op maandag 10 oktober ging er in ‘De eenheid’ in Wezemaal een informatieavond door over de nieuwe verkiezingen van de kerkraad, over de verzekeringen van de eigendommen en de veiligheid van het kerkpatrimonium.

Werner Van Laer
legde uit dat de kerkfabriek een cruciale taak vervult voor onze geloofsgemeenschap. Zij beheert de gebouwen voor de eredienst en draagt ervoor zorg dat de liturgische diensten in optimale omstandigheden kunnen plaatsvinden. Elk kerkfabriek telt 5 verkozenen en één parochieverantwoordelijke. In 2017 moeten er twee nieuwe leden verkozen worden. De parochieverantwoordelijke zal gedurende twee weken een oproep tot kandidaatstelling publiceren in Kerk & Leven. Deze oproep zal ook uithangen in de kerk. Voor 1 februari 2017 moeten de kandidaturen binnen zijn. De uittredende leden mogen zich opnieuw kandidaat stellen. De ingediende kandidaturen zullen dan gedurende twee weken uithangen in de kerk, zodat mogelijke bezwaren kunnen worden ingediend. In april heeft de eigenlijke verkiezing plaats, waarbij meer dan helft van de kiesgerechtigden aanwezig moet zijn. De nieuw samengestelde kerkfabriek verkiest dan onderling een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het resultaat van dit alles wordt doorgegeven aan de gemeente, provincie en bisdom.

Een verzekeringsmakelaar van ICCI, Dirk Boesman
 legde op een duidelijke wijze uit wat een kerkfabriek moet voorzien aan verzekeringen: welke personen (aangestelden, personeelsleden, vrijwilligers), welke activiteiten en wat dient verzekerd te worden? Er zijn verschillende soorten verzekeringen: aansprakelijkheidsverzekering, personenverzekering, verzekering gebouwen en inboedel (patrimonium), brandverzekering, verzekering tegen vandalisme en diefstal, kunstverzekering.

Jonas Danckers uit Wolfsdonk, verbonden aan het CRKC (Centrum voor religieuze Kunst en Cultuur) bracht ons aan de hand van powerpoint-presentatie thuis in de wereld van  de beveiliging van onze kerkgebouwen. 


Hij gaf ons enkele voorbeelden van branden veroorzaakt door een defecte verwarmingsinstallatie (Sint-Jan de Doperkerk in Anzegem), door een verdwaalde vuurpijl bij een kermis (Sint-Pieterskerk van Galmaarden), bij dakwerken (Sint-Niklaaskerk in Westkapelle) of door brandstichting (Ardooie). Voorbeelden van diefstal en vandalisme, waterschade door overstroming (Ruisbroek). Om het kerkgebouw en zijn inboedel goed te bewaren is het noodzakelijk een goed calamiteitenplan op te stellen (risico’s bepalen en stappenplan opstellen). Een regelmatige rondgang om de bouwfysische toestand te controleren (vallende stenen, lekkende of verstopte dakgoten). De kunstvoorwerpen beveiligen (elektronisch en mechanisch), een goed branddetectiesysteem, een alarminstallatie tegen diefstal en brand, bliksemafleiders en bewaking. Bij dit alles is ook een goede inventaris vereist met beschrijving en voorzien van foto’s.

Het was een leerzame en boeiende avond, die met een lange nabespreking werd verdergezet in de dekenij.