2016 Cathechese Langd 12 en 19 maart

CATECHESE LANGDORP 

Zaterdag 12 maart om 09.00 u. werden we door Jeannine opgewacht in de Oxfam Wereldwinkel te Aarschot.

De vormelingen mochten eerst rondkijken in de winkel. Daarna kregen ze van Jeannine de opdracht: neem een product en noteer waar dit vandaan komt.

Wat later zaten we met z’n allen rond tafel waarop een grote ingekleurde wereldkaart lag. Alle notities, waarop land van herkomst stond, werden één voor één op deze kaart gelegd. Jeannine vertelde over het ontstaan en over het doel van de Oxfam-Wereldwinkel.

Om af te sluiten mochten we proeven van enkele "fairtrade producten”.

Jeannine, bedankt voor de warme ontvangst.


Zaterdagmorgen 19 maart om 09.00 u. kwamen onze tien vormelingen samen voor een laatste catechese bijeenkomst in ’t Hof.

Alle tien brachten ze het gekleurd papier mee waarop hun eigen hand en de hand van hun geloofsgenoot staat getekend. Aan Priester Paul vertelden ze de bedoeling van hun geloofsgenoot. Deze uitleg was de perfecte aanzet naar de thema’s die deze afspraak aan bod kwamen. Priester Paul vroeg naar de zeven sacramenten. Hij sprak over het Doopsel, het Vormsel en de betekenis van het kruis.

Nu is het aftellen naar zondag 10 april, de dag van de vormselviering.