2016 Cathechese Langd 5 maart

CATECHESE LANGDORP

Zaterdagmorgen 5 maart stonden ‘spijt’ en ‘Jezus en de lamme’ op het programma.

De vormelingen gingen creatief aan de slag: boetseer ‘spijt’. Enkele van de werkjes vind je hierbij.