SINT-HUBERTUSVIERING EN DIERENWIJDING ZONDAG 6 NOVEMBER 10.30u 2011

Verleden jaar lokte de vernieuwde Sint-Hubertusviering op zondag en de aansluitende dierenwijding veel volk uit Langdorp en de verre omtrek. Het is een mooie traditie om in ere te houden. Mens, dier en schepping staan centraal! Bovendien steunen we met deze viering twee nobele doelen: de drie ziekenzorggroepen van onze parochies en ‘t Hof in Langdorp, een project met anders validen!

Iedereen, van waar ook en met welk dier ook is van harte welkom!!
 
 

Op zondag 6 november vierden we met velen in een mooi versierde kerk het feest van de Heilige Hubertus. Bij het begin van de viering, onder het geschal van de hoornblazers Wartoe, werden het offerwild en het Hubertusbrood gezegend. In zijn homilie riep onze pastoor op tot waakzaamheid om de schepping met verantwoordelijkheid te beheren en te beschermen. «Als we vandaag Sint Hubertus vieren en de natuur en de dieren ook centraal stellen in een religieuze viering, wil dit ook zeggen dat we onze liefde voor de schepping belijden. We hebben dat allemaal van God gekregen en mogen het beheren. Vandaag kunnen we ons de vraag stellen hoe we met die schepping en het milieu omgaan? Waakzaam of niet? Houden we onze lampen brandend? In het scheppingsverhaal horen we dat de mens in naam van God over dit alles mag heersen, dit wil zeggen: met verantwoordelijkheid. We mogen er niet zomaar mee doen wat we willen. Bovendien zijn we maar tijdelijke beheerders. Het is onze opdracht om aan de komende generaties een wereld door te geven die mooi en leefbaar is. Al boezemt de parabel van de dwaze meisjes ons geen angst meer in, de realiteit van onze aarde doet dat des te meer. Verantwoord omgaan met mens, natuur en dier is een morele en ethische opdracht die logisch voortvloeit vanuit ons christelijk scheppingsgeloof. De aarde kan onmogelijk zomaar overgelaten worden aan egoïsme en winstbejag ten koste van alles. Het is een geschenk om met allen te delen en zeker met diegenen die niets hebben, en ook diegenen die nog moeten komen, de toekomstige generaties. Zijn wij op dit vlak domme bruidsmeisjes, of beheren we wat ons wordt toevertrouwd waakzaam en met liefde?»

Na de viering vertrok de stoet achter de slede met het offerwild — getrokken door een echt Brabants trekpaard — over de Langdorpsesteenweg tot beneden aan de parochiezaal. Daar werden dieren van alle soorten pels en pluimage gezegend. Iedereen kon er genieten van een stevige borrel, een lekkere hot-dog, een warme tas koffie of een fris pintje. Ondertussen werd het wild per opbod verkocht. De opbrengst gaat naar onze ziekenzorggroepen van de drie parochies en het project van Hilde Verbinnen ’t Hof, een project met anders validen. Langs deze weg willen wij allen danken voor hun inzet en het welslagen van deze mooie Sint Hubertusviering: de hoornblazers Wartoe, de Langdorpse en andere jagers, de Landelijke Gilde, de medewerkers van ziekenzorg Langdorp, Gijmel en Wolfsdonk, diegenen die de tenten van Sport-Plus opstelden en weer afbraken en nog zovelen die een handje hebben toegestoken! Het was mooi!

Tot volgend jaar!