Meer dorp
   De processie

 

 
Elk jaar gaat op 15 augustus (opnieuw sinds 2007) in Langdorp de processie uit ter gelegenheid van het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Het is een mooi gebeuren waarbij veel parochianen en kinderen aansluiten. Om 10 uur vertrekt de processie aan de kapel van de Donk en gaat dan naar de Sint-Pieterskerk waar de plechtige Hoogmis wordt gevierd.Sinds enkele jaren (2007) werd terug aansluiting gemaakt met de traditie.


15 AUGUSTUS 2011: SCHITTENDE HOOGDAG TER ERE VAN ONZE LIEVE VROUW

fotos: https://www.mijnalbum.nl/Album=DVI8MSD4

Dat het dit jaar een "Belgische zomer” bij uitstek is, daar is iedereen het over eens. Toch werd er voor het hoogfeest van Maria-ten-Hemelopneming even een pauze ingelast voor de actieve regenbuien. Meer zelfs de zon liet haar van haar beste kant zien. Fons had gelijk toen hij een goede week geleden in ‘t Hof met stelligheid tegen de pastoor zei: "Op 15 augustus zult ge schoon weer hebben!”. Heeft Fons stiekem ontelbare eieren naar weet ik welke zusters gedragen?

Maandagmorgen waren alle medewerkers vroeg uit de veren en brachten alle benodigheden voor de processie naar de kapel van de Donk. De gerestaureerde vaandels en het vernieuwde baldakijn werden voor het eerst meegedragen in de processie. De politie van Aarschot zorgde voor de veiligheid onderweg. Vele huizen waren bevlagd en vele beelden van de Moeder Gods werden voor het huis of achter het raam geplaatst.

Onder het luiden van de grote klok en het geroffel van de trommelaars van onze fanfare De Demervallei vertrok de processie stipt om 10.00 u. aan de kapel van De Donk. Tijdens de processie speelde de fanfare en werd er gebeden. Een feestelijk en tegelijkertijd intens spiritueel gebeuren.

Halverwege aan de kapel voor onze school werd de zegen gegeven met het Allerheiligste.

Begeleid door muziek van de fanfare en onder het uitbundig gebeier van onze vier klokken bereikte de processie de parochiekerk. Vanuit het portaal klonken de plechtige klanken van ons orgel de gelovigen te ontvangen voor de eucharistieviering. De pastoor plaatste het Heilig Sacrament terug, het beeld van Onze Lieve Vrouw van de Donk werd in het midden geplaatst en de vaandels werden terug aan de de pilaren bevestigd. Het werd een mooie viering waar iedereen uit volle borst het Kyriale meezong en uiteraard de gekende liederen ter ere van Onze Lieve Vrouw. Er werd intens gebeden!

Onze Lieve Vrouw keek mee vanuit de hemel … en ze zag dat het goed was. Een geloofsgemeenschap op haar best!

 

NOGMAALS DANK AAN ÁLLE MEDEWERKERS VOOR HET WELSLAGEN VAN DEZE PAROCHIALE FEESTELIJKE DAG!
 
Processie te Langdorp op 15 augustus 2010 - woensdag 18 augustus 2010

 

MOOIE PROCESSIE EN EUCHARISTIE OP HET HOOGFEEST VAN MARIA-TEN-HEMELOPNEMING

Volgens de weervoorspellingen in de kranten zou 15 augustus helemaal uitregenen. Dat was in de namiddag en ’s avonds zeker het geval ... maar tijdens de processie te Langdorp bleef het droog! Om 10 uur vertrok de processie aan het kapelleke van de Donk. De fanfare voorop, gevolgd door kinderen, vaandeldragers, het beeld van Onze Lieve Vrouw van de Donk en het Allerheiligste omringd met flambouwen. De politie van Aarschot regelde het verkeer zodat iedereen het parcours langs de Testeltsesteenweg en de Langdorpsesteenweg veilig kon afleggen. Aan het kapelleke voor de Sint-Pietersschool werd het Allerheiligste bewierookt terwijl het koor het "Wees gegroet Maria” zong. Tijdens de zegen speelde onze fanfare de Last Post. Daarna trok de processie al biddend verder en onder het feestelijk luiden van het viergelui in de oude toren bereikte de stoet onze parochiekerk waar het orgel plechtig weerklonk. In de kerk vierden we daarna met velen het hoogfeest van Onze-Lieve-Vrouw. Er werd meegezongen en mee gebeden door jong en oud van Langdorp, Gijmel en Wolfsdonk. Een mooie viering de Moeder Gods waardig.
In het Stedelijk Museum te Aarschot loopt nog tot zondag 5 september de tentoonstelling over processies "Voetsporen sporen van devotie”. Wist u dat de processie in Langdorp nog de enige is die nog/terug uitgaat in de dekenij Aarschot? Een reden te meer om ze in ere te houden, te koesteren, te verjongen en ze nog luister bij te zetten.