Meer dorp 
    MARIAVIERING IN DE GIJMEL                   

 

MOOIE HOOGDAG VAN ONZE LIEVE VROUW TENHEMELOPNEMING
FOTOS: MARIAVIERING GIJMEL AUG 2013
Op woensdagavond 14 augustus — de vooravond of de vigilie — van het hoogfeest van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming vierden we in onze parochiekerk van Gijmel de patrones van onze parochie. Het beeld van Onze Lieve Vrouw werd omgeven door vele ruikers van veldbloemen en bloemen uit eigen tuin die parochianen volgens goede traditie hadden meegebracht om haar te eren. Het werd een feestelijke viering waarin intens gebeden en gezongen werd. Na de viering werd door het parochieteam een fris glas aangeboden en werd er onder een milde avondzon verbroederd en verzusterd. Dank aan Luc, Angéline, Sophie en Greet voor de helpende handen! Het was mooi!Donderdagmorgen stonden tal van medewerkers voor de processie goed op tijd opgesteld aan de kapel van Onze Lieve Vrouw van de Donk aan de Langdorpsesteenweg: misdienaars, vlaggendragers, de dragers van het beeld van Onze Lieve Vrouw van de Donk, de fanfare, het koor, de dragers van het baldakijn, de flambouwdragers van de Donk en tal van gelovigen, nieuwsgierigen en fotografen … Om tien uur stipt, terwijl de bourdonklok in verte uit de toren luidde, vertrok de processie richting Sint-Pieterskerk. Onderweg werd er aan tal van huizen gevlagd en hadden vrome parochianen hun beeld van Onze Lieve Vrouw of een andere heilige aan het raam of in de deur geplaatst. Aan de kapel voor de school hield de processie halt en gaf onze pastoor de zegen met het Allerheiligste. Onder het luiden van de feestklokken ging de stoet de parochiekerk binnen en werd er de plechtige hoogmis gevierd van de Tenhemelopneming van Maria. Onder feestelijke begeleiding van organist en koor zongen wij samen enthousiast "Mijn hart zingt voor de Heer: magnificat!”. Zoals de Moeder Gods brachten we eer aan God die barmhartig op ons — kleine dienaren en dienaressen — neerziet. Langdorp op zijn mooist!Van harte dank aan alle mensen die vrijwillig de parochiekerk en het kerkhof in orde brachten voor deze hoogdag. Dank ook aan alle mensen die de kapel van de Donk en de kapel aan de Sint-Pietersschool oppoetsten voor deze feestelijke gelegenheid!