Meer dorp 
BEDEVAART NAAR SCHERPENHEUVEL
 
2013
FOTOS: 
BEDEVAART NAAR ONZE LIEVE VROUW VAN SCHERPENHEUVELDe eerste dag van mei was een echte lentedag, de zon strooide kwistig haar stralen over het prille voorjaarsgroen en de bedevaarders. Het begin van de Mariamaand kon niet mooier beginnen. Om 08.00u. vierden de bedevaarders van Langdorp, Gijmel en Langdorp samen met de parochies van Schoonderbuken en Meeuwen-Gruitrode eucharistie in de goed gevulde basiliek. Pater André Keppens, pastoor van Schoonderbuken, ging de gezongen viering voor en onze pastoor Jozef Van Osta hield de homilie. Na de eucharistieviering werd de inwendige mens versterkt met een verse tas koffie en ovenverse broodjes. Daarna werd traditiegetrouw de kruisweg en de rozenkrans gebeden. Beiden werden begeleid door leden van onze fanfare van "De Demervallei”. Het deed deugd aan het hart met zovelen te bidden en te zingen. We namen vele intenties van anderen mee en hebben aan de voet van het genadebeeld van Onze Lieve Vrouw voor hen gebeden.In zijn homilie vroeg onze pastoor om zoals Maria ons "ja-woord” als leerlingen van haar Zoon trouw te blijven. "Beste mensen, grote en mooie dingen in het leven beginnen vaak heel klein. Zo is het ook met ons geloof, met die mooie boodschap. Het begint met een initiatief van God zelf, het woord voor alle tijden. En toch heeft Hij nood aan een wederwoord. Heel die wondere gebeurtenis van onze verlossing in Jezus Christus, kon maar beginnen door een woord van een eenvoudige vrouw. Het "ja” van Maria, het "mij geschiede naar Uw woord”, was nodig. Een menselijk positief antwoord opdat Jezus onder ons kon komen. Gods menslievendheid verschijnt onder ons dank zij het "ja” van Maria.Dat stemt ons tot nadenken. Geloven heeft alles te maken met dat kleine woordje "ja”, ook als het op het eerste zicht het ongelooflijke is wat zich aandient. "Hoe kan dit geschieden?” Wij allemaal, u en ik, hebben in navolging en door het voorbeeld van onze ouders, opvoeders, vrienden ooit "ja” gezegd. "Ja” of "amen” dat is hetzelfde. Een positief antwoord op de vraag van Jezus om hem een plaats te geven in ons leven. We hebben ooit "ja” gezegd zoals Maria, een volmondig, genereus "ja”.De kerkgemeenschap, waarvan Maria ook de Moeder is, heeft vandaag meer dan ooit — en zeker bij ons — nood aan zo een rijk en genereus "ja”. Elke geloofsgemeenschap kan maar bestaan als mensen voluit ja zeggen en dat "ja” ook volbrengen. Jezus zegt het zelf: wie zijn mijn broers en zusters? Niet zij die roepen "Heer, Heer”, maar zij die ook doen wat ik hen vraag. Zij die hun "ja-woord” volbrengen.Elke geloofsgemeenschap, elke parochie, of parochiale zone, zal en kan maar blijven leven als mensen "ja” zeggen en "ja” doen. Lectoren, misdienaars, koorleden, leden van een pastorale ploeg, catechisten, mensen ook die zich inzetten voor het materiële. Heel vaak is het gemakkelijk en zeggen velen dikwijls onnadenkend "neen” als iets wordt gevraagd. "Ja” zeggen en het ook doen is uiteraard niet altijd even gemakkelijk of plezant. Het vraagt vooreerst geloof, het vraagt ook tijd, inzet en trouw. Voor Maria was het volbrengen van haar "ja” evenmin vanzelfsprekend, zij volgde haar liefste Zoon tot onder het Kruis, die zelf in die pijnlijke uren heeft gebeden: "niet mijn wil maar uw wil geschiedde”. Jezus’ volmondig "ja” mondt uit in een volledig gegeven zijn tot het uiterste toe.Van ieder van ons vraagt Maria en de kerkgemeenschap niet dat we het onmogelijke zouden doen, want dat ligt in niemands bereik. Maar wel het mogelijke. Elke klein en gemeend "ja” van ieder van ons kan een gemeenschap opbouwen op heropbouwen. Zo een gemeenschap trekt ook anderen aan. "Zie hoe ze elkaar graag zien” zei men over de eerste christelijke gemeenschap. Dat kan ook vandaag. Een echt "ja” binnen een gelovige gemeenschap is niet alleen dingen doen, maar bovenal iemand zijn vol vreugde en geloof. Het is samen de Levende Christus vormen.Laten we hier samen aan de voeten van het genadebeeld van Onze Lieve Vrouw bidden voor mekaar, voor een volmondig en genereus "ja” in navolging van Maria.”
 
Een al oude parochietraditie maakt dat de 3 parochies samen elk jaar op 1 mei op bedevaart gaan naar Scherpenheuvel. Te voet, per fiets, met de auto. ieder gaat op zijn manier naargelang conditie leeftijd of goesting.
In Scherpenheuvel bidden we dan samen een rozenkrans al wandelend van statie naar statie.
 
2011
Bedevaart naar Scherpenheuvel

Naar jaarlijkse schone traditie gaan we met de drie parochies op 1 mei, begin van de Mariamaand, op bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel. Zij is de Moeder van iedereen waarbij mensen troost en steun vinden.

Alle parochianen en ook de jeugdbewegingen van Wolfsdonk, Gijmel en Langdorp worden langs deze weg vriendelijk uitgenodigd om bij deze bedevaart aan te sluiten.

Vertrek te Langdorp aan de parochiezaal om 05.30u.

Vertrek in Gijmel aan de kerk om 05.30 u. De bedevaarders van Gijmel sluiten aan bij die van Langdorp aan de garage van Van Roosbroeck-Van Gestel omstreeks 06.00 u.

Vertrek te Wolfsdonk aan de kerk om 05.30 u. De bedevaarders van Wolfsdonk sluiten aan bij Gijmel en Langdorp aan de 3 wegen (Haneberg) omstreeks 06.25 u.

Vandaar trekken de bedevaarder samen voort naar Scherpenheuvel begeleid door de feestelijke muziek, verzorgd door de fanfare.

De plechtige en gezongen eucharistieviering in de basiliek begint om 08.00u.

Op bedevaart gaan, is tijd maken om te bidden, om te praten, om stil te zijn. Tijd ook voor een glimlach, een knipoog, een handdruk, een ontmoeting ... achter al die kleine gebaren zit een heel verhaal, een menselijk en een gelovig verhaal.

Het uur van de Kruisweg en de Rozenkrans worden ter plekke afgesproken.

Zoals vorig jaar zijn we er allemaal weer bij, te voet, per fiets of met de auto en we brengen nog meer parochianen en vrienden mee!

Onze pastoor kan er dit jaar niet bij zijn wegens de zondagsdiensten en de plechtige communie te Langdorp.
'De Godzalige huiszegen' met afbeelding van O.L. Vrouw van Scherpenheuvel,
werd ca. 1890 nog in menig werkmanshuis in de Kempen aangetroffen. De
huiszegen werd gelezen bij gevaar zoals onweer. (Coll. Jef van Gils, Hilvarenbeek;
foto RHC Tilburg).
 
2010
 
1 MEI

Naar jaarlijkse schone traditie gaan we met de drie parochies op 1 mei, begin van de Mariamaand, op bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel. Zij is de Moeder van iedereen waarbij mensen troost en steun vinden.

Alle parochianen en ook de jeugdbewegingen van Wolfsdonk, Gijmel en Langdorp worden langs deze weg vriendelijk uitgenodigd om bij deze bedevaart aan te sluiten.

Vertrek te Langdorp aan de parochiezaal om 05.30u.

Vertrek in Gijmel aan de kerk om 05.30 u. De bedevaarders van Gijmel sluiten aan bij die van Langdorp aan de garage van Van Roosbroeck-Van Gestel omstreeks 06.00 u.

Vertrek te Wolfsdonk aan de kerk om 05.30 u. De bedevaarders van Wolfsdonk sluiten aan bij Gijmel en Langdorp aan de 3 wegen (Haneberg) omstreeks 06.25 u.

Vandaar trekken de bedevaarder samen voort naar Scherpenheuvel begeleid door de feestelijke muziek, verzorgd door de fanfare.

De plechtige en gezongen eucharistieviering in de basiliek begint om 08.00u.

Op bedevaart gaan is tijd maken om te bidden, om te praten, om stil te zijn. Tijd ook voor een glimlach, een knipoog, een handdruk, een ontmoeting ... achter al die kleine gebaren zit een heel verhaal, een menselijk en een gelovig verhaal.

Het uur van de Kruisweg en de Rozenkrans worden ter plekke afgesproken.

Zoals vorig jaar zijn we er allemaal weer bij, te voet, per fiets of met de auto en we brengen nog meer parochianen en vrienden mee!