Parochiewerking

 

Korte parochiale en kerkelijke geschiedenis van Wolfdonk :
 
WOLFSDONK OP ZIJN MOOIST … EEN ONVERGETELIJKE DAG!

Zondag 7 oktober was op weerkundig vlak een klein mirakel. Heel de week had het water gegoten met bakken, zoals het in de herfst nogal eens gebruikelijk is! Maar zondag bleven de hemelsluizen gesloten en straalde er ’s morgens door de optrekkende nevel en mist een milde najaarszon. Het was fris maar daar kan een mens zich op kleden. Om stip 09.00 vertrok de processie aan de school in de Veerlestraat. Voorop de majorettes en de trommels van de fanfare, gevolgd door de talrijke verenigingen met hun vlaggen, de kinderen van onze school, vele parochianen, het baldakijn met het Allerheiligste en het zangkoor. Een lange en kleurrijke sliert trok door Wolfsdonk naar de aloude "Processieweg” langs de twee historische Sint-Antoniuskapelletjes. De deuren van elke versierde kapel met brandende kaarsen stonden open. Voor elke kapel werd even halt gehouden. Goele Didden van de klj vertelde de kinderen kort over het leven van Sint-Antonius Abt. Aan de kapel van Onze Lieve Vrouw van de Dopkesboom aangekomen werd het Weesgegroet gezongen en zegende de pastoor met het Allerheiligste de menigte.

Onder het feestelijk gelui van onze klokken naderde de processie de gerestaureerde kerk. De fanfare zorgde voor feestelijke muziek. Om 10.00u. begon de plechtige eucharistieviering in een kerk … die te klein was! Het koor onder leiding van Simonne verzorgde samen met fanfare de viering. En of het mooi was! In de inspirerende homilie van de pastoor, werd iedereen uitgenodigd om steeds meer levende bouwsteen te zijn voor onze geloofsgemeenschap. De heiligen Petrus, Norbertus, Johannes Berchmans, Damiaan De Veuster en Antonius Abt geven ons een voorbeeld, ieder op zijn manier en in hùn tijd! Na de homilie zegende de pastoor de vier nieuwe glasramen met hun beeltenis en werd er gebeden om hun voorspraak bij Christus, die het fundament is van elke kerkgemeenschap. Uit dank voor zoveel genade werd de viering besloten met het samen zingen als dank het Nederlandse Te Deum "U Heer zij lof gebracht” gezongen, begeleid door de fanfare.

Na de eucharistie was ook de parochiezaal te klein voor de receptie die ons werd aangeboden door de stad Aarschot en de Dorpsraad. Na een inleiding van Jonas hielden onze pastoor en de burgemeester een innemende speech. Daarna kon de dorpsdag van start gaan op net Boeckxplein. Alle verenigingen waren present, er werd gemusiceerd, gepraat, gespeeld, een flinke pint gedronken, gelachen, een rondleiding gevolgd in de kerk, kortom … Wolfsdonk op zijn mooist!