Parochiewerking   

KERKFABRIEK WOLFSDONK BEKOMT BIJKOMENDE ERKENNINGEN GEBOUWEN ALS WAARDEVOL
 

Op 14/12/2013 werden de Sint-Antonius kerk en het historische dorpscafé " In’t hof” officieel opgenomen op de lijst van waardevol bouwkundig erfgoed Vlaanderen. Op 9/12/2013 had de provincie Vlaams-Brabant op haar beurt ook al de oude jongensschool als waardevol erkend.  In de kleine historische dorpskom van Wolfsdonk zijn er nu maar liefst 7 gebouwen terug te vinden die als waardevol werden erkend. In de kerk  zelf vind je een beschermd orgel met delen uit de 17 de eeuw.  Op een paar passen van dorpskern van Wolfsdonk kan je dan ook nog eens de bijna oudste Amerikaanse "dopkesboom” gaan bewonderen.
  

Deze laatste twee erkenningen sluiten de rij van dossiers af waarvoor er de laatste jaren erkenning zijn bekomen. Hierdoor zijn nu het oude schoolhuis, de klaslokalen, de pastorie, de parochiezaal, de kerk ( zowel buiten als binnen), het kerkhof en het historische café erkend als waardevol binnen de dorpskom van Wolfsdonk. Het voordeel is dat de gebouwen kunnen worden geïnspecteerd door monumentenwacht van de provincie Vlaams-Brabant en dat voor bepaalde onderhoudswerken een deel subsidies van de provincie kunnen worden bekomen.

De erkenningen werden toegekend omwille van het beeldbepalend karakter en uiting van bijzondere lokale publieke of private architectuur. Dit zorgt ervoor dat bijzondere aandacht zal moeten worden besteed aan het behoud van deze unieke historische gebouwen in de Wolfdonkse dorpskern. De kerkfabriek Sint-Antonius Abt zal in ieder geval verder aan de kar blijven trekken om haar verantwoordelijkheid in deze verder op te nemen. 

Voor de 170 jarige Sint-Antonius kerk werd er vorig jaar na de restauratie op 10/10/2012 nog een groot dorpsfeest georganiseerd met processie en inwijding van de nieuwe glasramen in de kerk. Omdat dit feest zo een gigantisch succes was, werd er meteen een traditie in het leven geroepen. De jaarlijkse Wolfsfeesten werden boven de doopvont gehouden.  

Het historisch dorpscafé ligt in de schaduw van de Sint-Antoniuskerk en is bijna 100 jaar oud.Het gebouw is hiermee een zeer goed voorbeeld van de karakteristieke bebouwing in landelijke dorpen in de vorige eeuw. Gedurende vele decennia was het een belangrijke ontmoetingsplaats voor de dorpelingen onder meer bij begrafenissen en na de ‘hoogmis’ op zondag. Gezien de ligging op de route naar Scherpenheuvel was het café ‘Bij Martha’ ook vele jaren de vaste halte- en rustplaats voor groepen bedevaarders uit het Antwerpse. Links naast het café is er een gekasseide toegang naar het erf die verderop overgaat in een aarden veldweg waardoor je direct in de Wolfsdonkse weiden en bossen komt.  Tot voor een paar jaren kon je nog bij de kranige cafébazin terecht voor een frisse pint en een gezellige babbel.