Parochiewerking
OPENKERKENDAGENOP ZATERDAG 1 EN ZONDAG 2 JUNI 2013 

 
De Stichting Open Kerken – ontstaan in 2007 – wenst de kerkgebouwen opnieuw een betekenis te geven voor de hele gemeenschap door ze op een gastvrije manier, bij bepaalde gelegenheden, open te stellen.

De eerste en belangrijkste functie van de Sint-Pieterskerk als gebedsruimte blijft behouden.
De kerkfabriek van Langdorp Sint-Pieter, in samenwerking met de parochiewerking, wil de kerk als beschermd patrimonium, wegens zijn historische en artistieke waarde, in het daglicht stellen en toegankelijk maken voor bezoekers en plaatselijke bevolking, ongeacht hun overtuiging.

Via Monumentenzorg streeft onze kerkraad naar behoud en behoorlijk onderhoud. 
De restauratiewerken liggen in het verschiet, te beginnen met het kerkexterieur, nadien volgen kerkhofsite en kerkinterieur.
Ondertussen is het restauratiedossier "kerkexterieur” reeds goedgekeurd door het stadsbestuur en het provinciebestuur.

Dit dossier is doorgestuurd aan Onroerend Erfgoed met het oog op de gewestsubsidie en de bepaling van de kostenverdeling. 
Tevens worden de dossiers kerkhofsite en kerkinterieur voorbereid door aangestelde ontwerper ir. architect Jos Martens uit Leuven.
Samen zorgen voor een noodzakelijk draagvlak is de boodschap en een ideaal uitgangspunt vooraleer de overheid daadwerkelijk tot herstelacties overgaat.
Een hele uitdaging, maar zeker de moeite waard.
 
Nieuwe visie met de ontwikkeling van allerlei activiteiten, in en rondom de kerk, hoopt de kerkraad, i.s.m. de parochie, de (her)waardering van dit religieus erfgoed te ondersteunen. Alzo komt de kerk ter beschikking te staan van een breder publiek.  
Er wordt informatie voorzien voor toerisme en de kerk staat open voor cultureel medegebruik.
Op deze manier raakt de gemeenschap beter betrokken bij het religieus erfgoed.  
Alzo kan de toekomst verzekerd worden voor dit waardevol patrimonium en krijgt dit erfgoed een maatschappelijke betekenis. 
DE SINT-PIETERSKERK TE LANGDORP EEN MONUMENT IN VLAANDEREN
De Sint-Pieterskerk van Langdorp is gelegen op enige afstand van de openbare weg, aan de oever van de Demer en aan de rand van een uitgestrekt natuurgebied met een onbelemmerd uitzicht op de weidse vallei, op de grens tussen Kempen en Hageland.  
Deze kerk met ommuurde kerkhofsite is samen met de pastorie, pastorietuin en dorpskern als monument  beschermd.
In haar huidige vorm is de kerk het resultaat van een lange en ingewikkelde bouwgeschiedenis.  
Zo zijn het koor uit de 13de eeuw en de toren uit de 14de eeuw, die in ijzerzandsteen werden opgetrokken, gotisch van stijl.  
Het huidige schip en de zijbeuken daarentegen zijn het resultaat van een 18de-eeuwse aanpassing in een meer neoclassicistische stijl. 
Tijdens de laatste verbouwing werd eveneens het interieur gemoderniseerd.
Het in hoofdzaak barokke meubilair werd aangevuld met nieuwe biechtstoelen en een eikenhouten lambrisering die getuigen van de zin voor het "Schone” met allerlei kunstvoorwerpen gaande van beelden uit de eeuw, over een uniek marmeren 17de-eeuwse portiek-altaar van Hubert Vanden Eynde, tot en met het geklasseerde Robustelly-orgel (1782), een muzikaal pronkstuk van de Luikse school.  
Tussen 1993 en 1996 werd dit orgel volledig gerestaureerd.Het ommuurde kerkhof met vele oude graven en oorlogsgraven uit WO II vertelt de verstilde geschiedenis van een dorp en een streek. 

PROGRAMMA SINT-PIETERSKERK LANGDORPvoor zaterdag 1 en zondag 2 juni 2013 * Vrij bezoek aan de kerk en de gotische toren.  
Alle bezienswaardigheden zijn voorzien van een   woordje uitleg, tevens folder. * Vrij bezoek aan het historisch kerkhof.
Daar de Openkerkendagen samenvallen met het    laatste weekend van de Week van de    begraafplaatsen wordt het historisch kerkhof    van de kerk extra in de kijker gesteld.   Eénmalige toelichting door aangestelde    kunsthistorica Annemie Havemans  m.b.t. het    historisch onderzoek van de kerkhoven    Langdorp en Wolfsdonk, enkel zaterdag om    14 u 15.   
Gratis infofolder. * Circuit erfgoedwandeling door Demervallei met    panoramisch zicht op de kerk en de vallei.  
Bewegwijzerd parcours van 3,5 km met vertrek    en aankomst aan de kerk.   
Gratis wandelfolder met beschrijving. 
Orgeldemonstratie    zaterdag van 15.00u. tot 15.30u. door Luc Luyten    
                                 zondag van 16.00u. tot 16.30u. door Antoine Tronquo 
Orgelconcert    zaterdag van 17.00u. tot 17.30u. door Maarten Yzermans    
                         zondag van 17.00u.tot 17.30u. door Antoine Tronquo