Meer dorp  

EINDELIJK …!

NA 50 JAAR WERD DE EERSTE STEEN GELEGD

VAN DE LOKALEN

VOOR CHIRO LANGDORP

"Ah zijde gij van Langdorp? Ik ben daar vroeger nog op kamp geweest"

 

 

Zondag 30 september, de laatste dag van de maand, was een zonnige en kleurige herfstdag. Wie die namiddag een wandeling deed langs de Bossestraat te Langdorp en niet beter wist, vroeg zich ongetwijfeld af wat daar gaande was. Veel voetvolk, fietsen, geparkeerde auto’s …

Vele parochianen wisten natuurlijk wel beter! Vanaf 17.00u. kwamen heel wat mensen, jong en oud, afgezakt naar de werf  in de Bossestraat waar de nieuwe lokalen voor Chiro Langdorp al ver boven het maaiveld gegroeid — of beter gemetst — zijn. Tijdens het inspecteren van de werf werd er door de talrijke aanwezigen bij een drankje of een pintje lustig op los gekeuveld. Overal hoorde je iets in die aard van "eindelijk”, "wie had dat nog durven denken”. Zo zie je maar, dromen … worden met veel geduld en vooral veel inzet ook werkelijkheid! De wereld is aan de dromers die de moed hebben die ook te verwezenlijken! Om 18.00u. was het zover. De eerste steen was al wel gelegd, maar symbolisch werd de eerste (gevel)steen geplaatst en gemetst.

Hier volgt de toespraak van Bert Torfs, voorzitter van de vzw Langebos heem.

"Goeiemiddag allemaal,

Beste Chiroleden, chiroleiding, ouders en symphatisanten;

Het is mij een eer jullie allemaal te verwelkomen op deze feestelijke gebeurtenis. We hebben hier allemaal al enkele jaren reikhalzend naar uitgekeken en eindelijk is het nu zover.

Chiro Gijmel bouwt een eigen heem!

Meer nog, zoals jullie zien zijn we al een serieus stuk gevorderd.

Het begon allemaal in 2006 toen een aantal gemotiveerde ouders, leiding en oud leiding, de VZW Chiro Gijmel oprichtten. Met een geweldige passie werden bouwgronden afgespeurd, contacten gelegd, plannen getekend en financieen gezocht. Gedurende die periode beseften we, dat als we een degelijk, modern en toegankelijk heem wilden bouwen, we tegen een serieuze investering aankeken. Daarom werd er ook beslist dat we niet enkel de kinderen en jeugd van de Gijmel willen laten genieten van hun heem, maar ook alle andere kinderen ten lande. Deze kunnen tijdens weekends en bivakken in de zomer het heem dan huren om een prachttijd te beleven.

Want wie van Langdorp kent er niet het zinnetje: "Ah zijde gij van Langdorp? Ik ben daar vroeger nog op kamp geweest"

Wel, met dit heem wilden we Langdorp en het Hageland terug op de kaart zetten als kampplaats bij uitstek. Het heem zal dan ook worden voorzien van alle comfort en is toegankelijk voor andersvaliden.

In die periode is de naam van de VZW dan verandert naar VZW Langebosheem, dat maakt het net iets makkelijker ons te positioneren als niet enkel een chirolokaal, maar een volwaardig heem, met troeven voor alle bewoners van de Gijmel en Omstreken, en voor gans Vlaanderen.

Nu 6 jaar later hebben we, na wat woelige wateren en hobbelige wegen overwonnen te hebben, eindelijk onze eigen stek hier in de Bossestraat.

Maar wat gaat er nu komen?

Wel, ons creatief groepje heeft het geduld van onze architecten Dannie en Thierry nogal op de proef gesteld. Ik durf niet meer tellen hoeveel schetskes en plannen en veranderingen we aanbrachten om uiteindelijk tot het huidige plan te komen. En toen we het eindelijk eens waren over het plan moesten we natuurlijk slikken toen die mannen ons vertelden dat "da grapke" vierhonderdduizend euro ging kosten.

Hoe gingen we dat arrengeren?

Wel Dankzij de Chiro Gijmel die al jaren aan het sparen zijn en gecombineerd met de festiviteiten die de VZW jaarlijks organiseerd hebben we al honderduizend euro aan eigen middelen, niet slecht he voor een gehucht van ne zakdoek groot. We zijn bij toerisme Vlaanderen dan gaan aankloppen om onder het decreet jeugdtoerisme en toerisme voor allen nog eens honderdduizend euro subsidie te bekomen. Als we alle dossiers die we indienden op een stapel leggen zitten we nu ongeveer aan 2 meter denk ik, maar ja alles voor de goede zaak. Die subsidie is nog spannend want het wordt pas eind Oktober bekend gemaakt wie subsidies krijgt en hoeveel. Ook gaan we honderduizend euro klassiek lenen bij de bank, en we willen de huur gebruiken om deze af te lossen over 15 jaar. Dan blijft er nog honderdduizend over he. En daarvoor hebben we giften en onze lotenlening opgezet.  Giften zijn geweldig, maar de lotenlenig is voor ons ook heel interessant, het principe is te vergelijken met een renteloze lening en elk jaar worden er loten getrokken die terug betaald worden. Deze loopt over een periode van 10 jaar.  Wij weten dat de terugbetaling geen probleem is want dat gaan we doen van de opbrengst van onze jaarlijkse evenementen, het voordeel voor ons is dat we nu een grote som geld ter beschikking hebben. We willen namelijk nog voor het einde van het jaar dit spel hier winddicht hebben. Dus bij deze een warme oproep om straks eens langs te gaan bij het kraampje met onze financiele mensen.

Genoeg gebabbeld, tis tijd om nen hele hele hele dikke merci te zeggen aan de Chiroleiding en de leden van de VZW.

Merci;

Merci Chiro voor jullie spaarpot en alle hulp op activiteiten. En merci om mijn klein mannen elke zondag een leuke namiddag te laten beleven.

Bedankt aan alle leden van de VZW, van toen en nu, ik weet dat jullie allemaal door deze ervaringen een notaris, architect en aannemer kunnen zijn of toch gelijkgesteld door ervaring. Bedankt ook voor jullie inzet tijdens al de eetdagen, chirobals en kerstmarkten, zonder jullie vrijwillige bijdrage en passie was dit onbereikbaar.

Bedankt aan de Aarschotse OCMW onder leiding van Julia Mellaerts, door hun was het mogelijk dat het stadsbetuur deze grond in erfpacht van 99 jaar kreeg.

Bedankt aan het stadsbestuur; Burgemeester Andre Peeters, Schepenen Bob Verstraete, Florent Wolput, Christel Verlinden, Frans Deboes en Steven Ombelets en alle leden van de gemeenteraad om ons recht van opstal voor 50 jaar te verlenen en om de bouwvergunning goed te keuren.

Bedankt Monique Swinnen en de andere gedeputeerden van de provincie Vlaams Brabant, om ons te helpen in een moeilijk moment. En om die additionele subsidie.

Bedankt aan onze architecten Dannie Lemmens en Thierry Vannuijs voor hun geduld.

Bedankt aan de aannemers die ne geweldigen effort doen voor ons, Hans van Hawalt die nu bezig is, Ferdy van Fema voor het dak dat erop komt,  Jimmi Milis voor een korting op de beton en De Mario Laeremans die "voor e prijske" de ramen en deuren plaatst.

Bedankt al aan alle aannemers die nog moeten komen en ongetwijfeld hun sympathie laten zien.

Bedankt aan de zelfstandigen en bedrijven in de streek voor de niet aflatende sponsoring en steun. En we beloven van nog langs te komen hoor.

En zeker bedankt aan jullie, inwoners van de Gijmel, van de parochie Gijmel  en omstreken, bedankt om te volharden in jullie steun tijdens onze spaghettidagen, fuiven en kerstmarkten.

Och en dan mis ik toch nog iemand, "ons Els", wij mogen "ons" zeggen, want Schepen van jeugd Els Vinkx heeft in die jaren een hele stroom emails en uuuuren telefoon gekregen van ons met de vragen van; "hoe kunnen we dit" en "hoe kunnen we dat" en dan nog meer van "en hoelang gaat dat nog duren?".

Bedankt Els om te blijven geloven in ons succes en ons klankbord te zijn bij het stadsbestuur.

Bij deze willen we Els dan graag uitnodigen om de eerste steen te leggen van ons heem. Allee tis den eerste gevelsteen zoals jullie zien.

Maar niet vooraleer deze laatste vraag: "Els, kunde gij nog regelen dat het stad die riolering voor het heem onder de Bossestraat onderdoor boort, anders kost ons da duizend euro?"

Allee, dankuwel allemaal voor jullie aanwezigheid, en dan nu de kreet die je hier nog veel gaat horen: HALLO HALLO CHIRO”

 

En we vergeten uiteraard onze historische wortels niet! 50 jaar Chiro heeft natuurlijk ook alles te maken met 50 jaar parochie … !

 

Succes allemaal! We zien elkaar sowieso op het feest van Sint-Hubertus op zondag 4 november te Langdorp. De opbrengst van de wildverkoop en de drank gaat volledig naar het Langebos heem. De Langdorpse parochies dragen volgens hun mogelijkheden graag hun steentje bij!

 

De Chiro wordt dit jaar 50 jaar en kan dus zeker wel jouw verjaardagscadeautje gebruiken! Steun ons daarom op één van volgende manieren:

1.      Doe een gift:

Vanaf €40 kunnen wij fiscale attesten voor giften aan een goed doel uitreiken (via Chiro Nationaal), dit wil zeggen dat je ongeveer een 45% van de gift bij de belastingen kan aftrekken. Je kan nu je giften overmaken op:

>€40

(met fiscaal attest)

Betaling via:

IBAN: BE67 0000 1507 2887

Op naam van: Chirojeugd Vlaanderen VZW, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen

Mededeling: giftLEG0611

< €40

Betaling via:

IBAN BE37 0016 8035 3228

Langebosheem VZW

Mededeling: giftLEG0611

 

2.      Leen ons renteloos geld:

Via onze lotenlening koop je loten van €100 die binnen 10 jaar worden terugbetaald volgens een lottrekkingssysteem. Voor meer info: bert@chirogijmel.beof 0477/835361.

Alle steun, op welke manier dan ook, is meer dan welkom en zal door ons herdacht worden door middel van een naamsvermelding op een speciale herdenkingsmuur aan het heem.