50 JAAR KERKWIJDING OP 19 MEI

 

Albert Lemmens (Bekke) vertelt….

"De O.-L.-Vrouw van Fatimakerk werd op 19 april voor

 het eerst in gebruik genomen. En op 19 Mei 1962 werd

 onze kerk gewijd.  Het hele gehucht was voor deze

gelegenheid in feeststemming: de huizen en de straten

waren mooi versierd en aan de hoge masten naast de

kerk wapperden de vlaggen in de wind! De ruime

kerk bleek te klein voor de massale opkomst.

De plechtigheid werd geleid door Mgr. Schoenmaeckers en

Mgr. Van de Bosch, door talrijke geestelijken en E. H. De Haes.

De ijverige kapelaan had er zijn levensideaal van gemaakt

om de parochie, toegewijd aan O.-L.-Vrouw van Fatima,

 als één van de schoonste van de ganse dekenij uit te

bouwen… (zoals Z.E.H. Deken het zo schoon zei).

De kapelaan was sedert geruime tijd gekend bij de

gelovigen door de oprichting van de nieuwe parochie.
 

Hij vroeg hen ook hun dankbaarheid te tonen voor

Z .E .H. Wouters, pastoor van Langdorp, die jammer

genoeg deze schone plechtigheid niet kon bijwonen, ook

al had hij er persoonlijk zoveel toe bijgedragen. Eenmaal

de kerk in gebruik genomen was, beschikte het gehucht

immers over alle troeven: grote kerk, een bloeiende

wijkschool, een rijk verenigingsleven en een steeds

maar toenemende bevolking.

Vele jaren was deze parochiekerk het levende huis van God.

De ontmoetingsplaats bij uitstek met zijn intense blijdschap

en vreugde.

Vele verliefden beloofden aan elkaar hun eeuwige trouw.

Pasgeboren kinderen werden er door hun blije ouders

ten doop gedragen.

Vele kinderen ontvingen er voor het eerst de Communie.

Ze deden de eerste stappen van volwassenheid via de

Plechtige Communie en het Vormsel. Er werd ook afscheid

genomen van iemand die je dierbaar was, soms in heel

 pijnlijke omstandigheden.

Kerk en school hebben bovendien aan Gijmel in de loop

van de jaren een eigen gezicht gegeven, mede door de inzet

van onze Zusters. Zij hebben de groei en de bloei van onze

Kerk en onze School van nabij gevolgd en een goed hart

toegedragen.

Spijtig genoeg moeten wij vaststellen de kerkelijkheid in

ons gehucht, zoals overal, de laatste jaren is teruggelopen.

Toch blijft de O.-L.-Vrouw van Fatimakerk een centrale

plaats innemen in het Gijmelse gemeenschapsleven.”

 

De parochieploeg nodigt alle parochianen uit om dit

50 jarig jubileum te komen herdenken in onze kerk

op zaterdag 19 mei om 18.00 u.

Na de viering drinken we allemaal samen nog een

lekker glaasje om de viering feestelijk af te sluiten.

Van harte welkom !