UITSTAP MET ONZE GELOOFSLEERLINGEN
  

Op woensdag 28 maart was het weer zover. Jaarlijks stappen we met onze geloofsleerlingen van Wolfsdonk, Gijmel en Langdorp te voet naar de abdij van Averbode. Het was een zalf van een weer … 20°! Lente op zijn best. Doorheen de mooie natuur die herademt na de winter werd het een aangename wandeling. In de abdij aangekomen, werden we verwelkomd met een frisdrank. Daarna deden de jonge paters Filip en Jan en onze pastoor een boeiende rondleiding in de abdij. Het belangrijkste dat ons bijblijft is dat op deze plaats reeds meer dan 875 jaar een "levende gemeenschap van christenen” bidt en werkt. Dat is ook onze opdracht in onze plaatselijke geloofsgemeenschap: bidden en door dienstbaarheid onze parochie mee opbouwen. Dat is ook de betekenis van het uitspreken van onze geloofsbelijdenis als jonge christenen. We staan er niet alleen voor, we zijn met velen en de Heer Jezus geeft ons kracht! We doen dit in verbondenheid met een kerkgemeenschap die wereldwijd verspreid is, de horizon is groot!