UITSTAP NAAR DE ABDIJ VAN AVERBODE MET ONZE GELOOFSLEERLINGEN VAN DE DRIE PAROCHIES
Woensdag 10 maart 2010 om 13.00u. stond een grote groep van meer dan 70 jongeren te trappelen op het dorpsplein te Wolfsdonk. De geloofsleerlingen van Wolfsdonk, Gijmel en Wolfsdonk trokken met hun catechisten te voet naar de abdij van Averbode. De zon was na weken nog eens echt van de partij! De koude wind hadden we niet besteld, maar die namen we er sportief bij en we waren erop gekleed. Tijdens de wandeling werd er heel wat over en weer gepraat en plezier gemaakt. In het bos tussen Ter Hoeven en de abdij werden we tegengehouden. In de grote dreef waren werken bezig voor het aanleggen van een nieuw fietspad. Een werkman liet ons vriendelijk door tot aan het volgend kruispunt. We vervolgenden onze weg langs de Weefberg. Daar hielden we even halt en werden onze krachten gesterkt met een lekkere wafel. Een beetje later kwamen we veilig en wel aan binnen de muren van het "St. Jans clooster van Everbeur”.

Op het plein achter het abtskwartier werd eerst onze dorst gelest en maakten we een groepsfoto. Prior Paul Van Herck kwam ons vervoegen. De geloofsleerlingen van Langdorp en Wolfsdonk vertrokken onder zijn leiding voor een rondgang door de abdij. De geloofsleerlingen van Gijmel deden dat met onze pastoor.
Het was toch een hele ervaring voor onze jongens en meisjes. Ze keken hun ogen uit, zowel binnen als buiten. Aan prior Paul en aan onze pastoor werden heel wat vragen gesteld over het leven in een abdij ... maar ook daarbuiten. Vragen over het gelovig leven van religieuzen, van gehuwden ... en ja, ook over het leven als jonge gelovige! Er werd gretig geluisterd ... en voorbeeldig de stilte bewaard in de kruisgang en de vertrekken van de abdij.
Na de rondeleiding verzamelden we met alle geloofleerlingen en catechisten in de abdijkerk en werd het bezoek afgerond met stilte en gebed.
Abdij Averbode
Vorige jaren sloten we ons uitstap steevast af met een lekker ijsje aan de poort van de abdij. Tot ieders ontgoocheling stonden de ijskarren er dit jaar niet! Het was te koud! Toch werd er niet echt geklaagd. Het was een schitterende namiddag van warme vriendschap en jong geloof en daar kon de koude niet tegen op!