Datums van Geloofsbeleidenis, Vormsel en Eerste kommunie

Stappen op weg naar geloven
Eerste Heilige communie:
Voor kinderen is de communie een prachtig feest. Ze mogen er voor het eerst helemaal deelnemen aan de eucharistieviering. De voorbereiding op de eerste communie gebeurt in samenwerking met de parochie in het tweede leerjaar van onze scholen. Daarnaast spelen de ouders een cruciale rol in het op weg zetten van hun kind op de weg van Jezus. Zo weet het kind zich omringd door zijn ouders en de parochiegemeenschap en weet het dat het mag rekenen op andere christenen wanneer het stap met Jezus waagt. Kinderen die hun eerste communie wensen te doen, moeten wel het eerste initiatiesacrament ontvangen hebben, namelijk het doopsel. Kinderen die al ouder zijn en hun eerste communie nog niet deden maar dit toch wensen, kunnen dit ook. Ze nemen best contact op met de pastoor. Medewerkers bereiken
Plechtige geloofsbelijdenis
Vanaf het pastoraal werkjaar 2008-2009 worden op vraag van onze bisschop onze jongeren van het zesde leerjaar door onze catechisten voorbereid op de hernieuwing van hun doopbeloften. De doopbeloften die bij het doopsel werden uitgesproken door de ouders in naam van hun zoon of dochter, gaan onze jongeren nu zelf heel bewust uitspreken in de viering van de plechtige geloofsbelijdenis. Onze catechisten zullen hun wegwijs maken in de wondere wereld van ons geloof dat reeds eeuwenlang kernachtig uitgedrukt wordt in het Symbolum van de Apostelen of de geloofsbelijdenis.
Na deze stap op de weg naar groeien in geloof kunnen deze jongens en meisjes zelf de keuze maken om gevormd te worden. De bisschop of één van zijn vertegenwoordigers zal in een gemeenschappelijke vormselviering de volheid van het sacrament van doopsel toedienen in het sacrament van het vormsel. Daarmee geven deze jongeren aan dat ze bewust als jonge christenen de kerk van christus mee willen opbouwen in de liturgie, de verkondiging en concrete engagementen van christelijke naastenliefde.