Verenigingen Langd Gijm Wolfsdonk

VERENIGINGEN LANGDORP

CHIROKALENDER GIJMEL

De belangrijkste dag van de week is de zondag want... Dan komen wij samen om elke week opnieuw keitoffe avonturen te beleven samen met de leiding!

DUS:
  • Wanneer? Elke zondag van 14h tot 17h
  • Waar? Langebosheem
  • Wat? Keitoffe avonturen en spelletjes beleven!
  • Niet vergeten: EUR 0,5 lidgeld en speelkleding
De Chiro van Gijmel telt rond de 200 leden. Ze heeft 28 leiders en leidsters  en komt elke zondag samen van 14.00 u. tot 17.00 u. Tijdens het laatste weekend van november viert deze jeugdvereniging over heel het land het feest van Christus Koning. De chiro-jongens en –meisjes van Gijmel vieren dit in de eucharistie van 18.00 u. op zaterdag in de Onze-Lieve-Vrouw van Fatima-kerk van Gijmel. Katrien Venstermans, Valerie Michaux en Liesbeth Feremans kregen de opdracht de viering samen te stellen en staken op woensdag 19 oktober even de koppen samen om alles op punt te stellen. Ze zullen instaan voor de teksten, een openingslied, een tussenzang, een communie- en slotlied. Het parochiale zangkoor zal het volledige Kyriale zingen. Ouders, grootouders en Chiro-sympathisanten zijn uiteraard van harte welkom in deze viering.
DAVIDSFONDS AARSCHOT 
 

DAVIDSFONDS NODIGT UIT OP NAJAARSCURSUS

Onderwerp: ZORG VOOR LATER-BEWUST OMGAAN MET OUDER WORDEN.           We worden met z'n allen steeds ouder. De vergrijzing belangt iedereen van ons aan, jong en oud. Ouder worden gaat gepaard met allerlei veranderingen, zowel fysiek als mentaal. Een ziekenhuisopname, het verlies van een partner, een occasionele vergetelheid die frequenter wordt. Het is de kunst om bewust om te gaan met deze uitdagingen.               Vier specialisten zullen op vier vrijdagnamiddagen een aantal onderwerpen behandelen die aanbelang winnen als wij ouder worden.                                                                     Jurn Verschraegen, directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, Herman Nijs, prof.em.medisch recht KU Leuven, Wim Distelmans, prof. Palliatieve geneeskunde VUB en notaris Brigitte Vermeersch                                                                                             Welke behandelingen zijn er tegen dementie? Welke rechten heeft de patiënt? Wat is een gestuurd levenseinde en welke keuzes dienen daarbij gemaakt te worden? Hoe werken de successierechten?

Praktisch:

*Data: vrijdagnamiddagen 10, 17 en 24 november en 1 december 2017 telkens van

 14.00 u. tot en met 16.30 u.

*Plaats: Capucienenklooster in het Aarschots Stadspark

*Prijs: € 66,00 en  € 58,00 voor Davidsfondsleden met Cultuurkaart

  Koffie en digitale cursussyllabus inbegrepen.

*Inschrijving: ten laatste één week voor aanvang van de cursus via   

  www.davidsfonds.be/academie

  Inschrijvingscode: AA17-226, Rekeningnummer: BE51 7350 2299 6462

  Meer info: Miel Ooms, 016.56.48.70  of

  Davidsfonds Academie 016.31.06.70 of academie@davidsfonds.be

Info: Emiel Ooms 016.564.870  Louis Brems 0476.779994 en 016.310.670 Davidsfonds Academie enwww.davidsfonds.be/academie.
FANFARE GIJMEL DE SINT-PIETERS-VRIENDEN
Gaspeldoornstraat 1, 3201 Langdorp
Meer info: www.fanfaregijmel.be of 0468 10 76 74

Zaal "Bij de Sint-Pietersvrienden", Gaspeldoornstraat 1, 3201 Langdorp

FANFARE Koninklijke De Demervallei LANGDORP

 Zaal Demervallei Langdorpsesteenweg 319
Fanfare Wolfsdonk DE VERENIGDE VRIENDEN
FEMMA (KAV ) GIJMEL
Gezinsbond Langdorp Gijmel
GEZINSBOND WOLFSDONK

Leen Van den Broeck, Veelsebaan 14, Wolfsdonk
Erwin Mondelaers, Processieweg 23, Wolfsdonk
Els Wathiong, Veelsestraat 30, Wolfsdonk
HOBBYCLUB WOLFSDONK
Huize Levensruimte vzw
Pater De Grootstraat 6, 3271  Averbode
013/77 20 75   onthaal@huizelevensruimte.be
 
KIDS WOLFSDONK
KVLV Langdorp-Gijmel
infokvlv@telenet.be of GSM 0473/894871
KVLV WOLFSDONK
Meer info: bij Mieke Verbiest, 013.77 71 41, liefst na 18.00 u. of via mail louis.vanroie@skynet.be
Iedereen welkom 
KWB LANGDORP
Marcel Verbruggen, 016.56.84.44.
LANDELIJKE GILDE LANGDORP-GIJMEL
WWW.LANDELIJKEGILDELANGDORP.BE

LANDELIJKE GILDE WOLFSDONK

https://sites.google.com/site/landelijkegildewolfsdonk/home
Paul Danckers 0474.27.90.93
NATUURPUNT AARSCHOT
Walter Weckhuysen, 0497.91.01.80 of walterweckhuysen@yahoo.com
Erwin Rooms, 0497.02.69.84 of rooms.e@gmail.com
Bert Neefs, 016.56.09.31
Eric Van Beek, 0495.35.53.44
beheerteam.hb.10bb@gmail.com
OKRA GIJMEL
je kan op elk moment toetreden tot onze groep. Bel dan 016.56.91.71
OKRA LANGDORP CENTRUM
Henri Peys : 0478. 20.18.00
Louis Van Tongelen : 016. 56.50.88
Rene Verhaegen : 016. 56.31.59 
OKRA WOLFSDONK

Wie zijn wij ?

OKRA staat voor Open, Kristelijk, Respectvol en Actief en is de grootste beweging voor 55 plussers. 

Vroeger werd deze beweging KBG genoemd, of Kristelijke Bond van Gepensioneerden. Plaatselijke voorzitter is Maria Steurs, Veelsebaan 62, tel: 013.77.59.02

Van en voor 55 plussers.

SAMANA GIJMEL (ziekenzorg)
SAMANA LANGDORP (ziekenzorg)

SAMANA Wolfsdonk (ziekenzorg)

Zoals ieder jaar is ook nu weer onze kalender voor 2018 van Samana Wolfsdonk (Ziekenzorg) beschikbaar. Indien u onze afdeling van Samana wil steunen, is de kalender te verkrijgen aan € 5,00 te verkrijgen  bij de bestuursleden in Wolfsdonk en op onderstaand adres:Manske Van Rompay, Grote Kruisweg 7, 3201 Langdorp-Wolfsdonk, 013/77.18.83.Dank bij voorbaat!

SCHOOL O.L.V.VAN FATIMASCHOOL Gijmel
NIEUW SCHOOLJAAR
Op vrijdag 1 september verwachten we alle ingeschreven kinderen van het voorbije schooljaar terug.
De leerlingen van de zesde klas wensen we nu reeds een goede start toe in het secundair onderwijs.  
Aan onze zesdeklassers nog even dit: Een school is nooit zo leeg als straks, wanneer je weggegaan bent, de ‘grote wereld’ tegemoet.
Toch blijft er iets van jou hier achter, een echo, een glimp, een ongrijpbare afstraling om wat je was en bent, iets wat ons nu weemoedig maakt, het moment waarop iemand zegt:"Zeg, weet je ’t nog?”…………………………Invoegen foto zesde leerjaar GijmelF4422g33………………………… Appelmans Caitlyn, Carreweyn Zoë, Daems Mathieu, De Busser Kayla, Everaerts Jonas, Garello Siebe, Geens Imani, Hermans Maite, Janssens Emelie, Kerre Astrid, Lemmens Luna, Rymenants Sterre, Schoolmeesters Julie, Smolders Julie, Thiels Yisa, Tielemans Kamille, Vandeplassche Alexander, Van Dyck Britt, Van Hoey Jef, Van Inthoudt Kyra, Van Nuijs Linde, Van Rompay Seppe, Verbeeck Ryan, Verbruggen Joris, Verheye Yarne, Vodermans Jonas en Willekens Luna. 
VAKANTIEREGELING: 
Tijdens de vakantie kunnen ouders van nieuwe kleuters en nieuwe leerlingen onze school bezoeken en hun kind laten inschrijven.
De school is open vanaf maandag 28 augustus 2017 (tijdens de werkdagen van 10.00 u. tot 12.00 u).
Op woensdag 30 augustus 2017 ook van 18.00 u. tot 20.00 u. (opendeurdag in de klassen) met onthaal en info door de ouderraad.
U kan ook telefoneren voor een afspraak: 016.56 91 41 of mailen naar vbslangdorp@telenet.be   
SCHOOLKALENDER
Vrijdag 8 september: Eucharistieviering om 11.00 u.
Donderdag 14 september: Eerste ouderraad
Zaterdag 21 en Zondag 22 oktober: Pannenkoekenfeest
Donderdag 9 en
Vrijdag 10 november: Grootoudersfeest kleuterschool
Vrijdag 22 december: Kersthappening om 15.00 u.
Zondag 15 april:  Vormsel en Plechtige geloofsbelijdenis
Donderdag 10 mei : Eerste communie in de kerk van Gijmel
Zaterdag 26 mei: Tuinfeest

www.vbslangdorp.be/
SCHOOLKALENDER SINT-PIETERSSCHOOL Langdorp
 
NIEUW SCHOOLJAAR
Op vrijdag 1 september verwachten we alle ingeschreven kinderen van het voorbije schooljaar terug.
De leerlingen van de zesde klas wensen we nu reeds een goede start toe in het secundair onderwijs.
Aan onze zesdeklassers nog even dit: Een school is nooit zo leeg als straks, wanneer je weggegaan bent, de ‘grote wereld’ tegemoet.
Toch blijft er iets van jou hier achter, een echo, een glimp, een ongrijpbare afstraling om wat je was en bent, iets wat ons nu weemoedig maakt, het moment waarop iemand zegt:"Zeg, weet je ’t nog?”   
………………………….invoegen foto zesde klas LangdorpF4422c33…………………………
Amand Leonie, Heynickx Liza, Lemmens Jente, Peeters Mervi, Raeymaekers Norah, Van Dyck Nell, Vanlingen Alexander, Wuyts Silke. V
AKANTIEREGELINGTijdens de vakantie kunnen ouders van nieuwe kleuters en nieuwe leerlingen onze school bezoeken en hun kind laten inschrijven.
De school is  vanaf maandag 28 augustus 2017 (tijdens de werkdagen van 10.00 u. tot 12.00 u.).
Op woensdag 30 augustus 2017 ook van 18.00 u. tot 20.00 u. (opendeurdag in de klassen) met onthaal en info door de ouderraad.
U kan ook telefoneren voor een afspraak: 016.56.91.41 of mailen naar vbslangdorp@telenet.be   
SCHOOLKALENDER
Vrijdag 8 september: Eucharistieviering om 9.00 u.
Donderdag 16 en Vrijdag 17 november: Grootoudersfeest
Vrijdag 22 december: Kersthappening om 15.00 u.
Zondag 15 april: Vormsel en Plechtige geloofsbelijdenis
Donderdag 10 mei: Eerste communie in de kerk van Gijmel
Zaterdag 23 juni: St. Pietersfeest
www.vbslangdorp.be/
ONZE SCHOOL’ WOLFSDONK
TWIRLING WOLFSDONK
https://twirlingwolfsdonk.com
VOETBAL KAPELLEKE FC Kapelleke 
 Oude Mechelsebaan 565, Langdorp
VOETBAL KVC LANGDORP
https://www.vclangdorp.be/home_Kalender.html
VOETBAL WOLFSDONK SPORT
https://www.wolfsdonksport.be/NEW/ws/index.html 
WELZIJNSRAAD AARSCHOT