2022LichtmisvieringenWolfsd&Gijmel

LICHTMISCATECHESE EERSTE COMMUNIE GIJMEL

Afbeelding invoegen 

Nu catechese eindelijk terug ‘live’ mag, hebben we er geen gras laten over groeien in Gijmel.
We nodigden de Eerste Communicanten van Langdorp en Gijmel uit om samen Maria Lichtmis te vieren op zaterdag 29 januari. 
Maar liefst 24 kinderen bereiden zich voor om de H. hostie voor het eerst te ontvangen.
Catechiste Lotte had een heuse puzzel gemaakt van de grote Maria-icoon in de kerk die de kinderen probleemloos bij elkaar legden.
In kleine groepjes leerden de communicanten bidden tot Maria en kleurden ze ook tekeningen, die nu het Mariabeeld sieren in de kerk.
En natuurlijk mochten de pannenkoeken niet ontbreken, op het speelplein naast de zaal was het een festijn om duimen en vingers af te lekken.
Tijdens een kort gebedsmoment met de gezinnen in de kerk beluisterden we het Lichtmisevangelie en zongen een Marialiedje.
Dank aan de 3 mama’s die kwamen begeleiden, tevens dank aan de 2 mama’s die pannenkoeken bakten.
We kijken alvast uit naar de volgende catechesesamenkomst.


Catechiste Lotte en diaken Bert

LICHTMISVIERING MET DOPELINGEN IN WOLFSDONK

Afbeelding invoegen

‘Laat de kinderen tot mij komen’, het gekende liedje was wel bijzonder toepasselijk de zondag voor Lichtmis in Wolfsdonk.
De jonge gezinnen die het voorbije jaar een kind boven de doopvont hielden, lieten zich  inspireren door het Bijbelse verhaal dat Maria 40 dagen na de geboorte van Jezus naar de tempel ging om haar kind onder Gods Zegen te plaatsen.
En zo gebeurde het ook met de allerkleinste medeparochianen.
We zegenden tevens Lichtmiskaarsjes en Mariascapuliers die we aan de gezinnen meegaven, net als de wiegjes als aandenken aan hun doopdag.
De grotere kinderen kregen een groeiboompje, verwijzend naar het verhaal van het mosterdzaadje dat uitgroeit tot een grote mosterdboom in wiens schaduw vogels nestelen.
Zo mogen ook wij ons veilig voelen bij Moeder Maria.

Een bloemlezing uit de gebeden van de ouders:

We zijn dankbaar voor onze 2 gezonde kinderen, onze familie die ons altijd bijstaat, het uitkomen van een droom. Dank U, God.

Bedankt voor de mooie gezinsmomenten. Bedankt voor wie we zijn. Bedankt voor de natuur.  Aan al onze geliefde gestorvenen: we missen jullie.

Wij zijn dankbaar voor alle mooie momenten die we de afgelopen maanden met ons drietjes hebben mogen meemaken en hopen dat er zo nog heel veel momenten mogen volgen.

 

LICHTMIS IN GIJMEL

Op zaterdag 5 februari werden de dopelingen van de twee voorbije jaren en hun ouders uitgenodigd in de viering ter gelegenheid van Maria Lichtmis. 

Tijdens de viering ontvingen de kindjes de kinderzegen en na de viering mochten ze het wiegje met hun naam meenemen om het als mooie herinnering aan het doopsel en Lichtmis te bewaren. 

De eerste communicanten, die er dit jaar omwille van de coronamaatregelen niet konden bijzijn, maakten een mooie tekening voor alle dopelingen.

 Afbeelding invoegen