2021Vormselviering

Vormselviering
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen 

Het uitgestelde vormselfeest op 3 oktober werd een uitbundig Hoogfeest van de Geest maar ook met ingetogen stiltemomenten. Met 29 vormelingen, de ene inmiddels al wat meer opgeschoten dan de andere, gaven ze hun ‘ja’ op de roep van Jezus nadat vormheer en deken Patrick Maervoet de (groot)ouders, peters en meters, catechisten en alle aanwezigen had aangespoord hun ‘ja’ aan de vormelingen luidkeels te bevestigen. En of dat weerklonk in de volle kerk van Gijmel, zoals ook de liederen die met veel vuur werden gezongen en door priester Paul begeleid op de gitaar. De powerpointprojectie op de muur maakte het mogelijk dat iedereen kon meezingen.
De vormheer wist de vormelingen aan te spreken in hun leefwereld en spoorde hen aan hun talenten verder te ontplooien, in het bijzonder het talent van het ‘graag zien’, zoals Jezus ons voorleefde.
Het altaar was door Rosette getooid met rode rozen, ook de kleur van de dankroosjes die de vormelingen op het einde van de viering aan hun papa en mama gaven.
Het was van voor de coronaperiode geleden dat we met zovelen rond dit altaar verzamelden in een grote kring met alle aanwezige kinderen om samen het Onze Vader te bidden.

Het Pinksterverhaal kwam opnieuw tot leven toen de jongeren werden gezalfd, een rakend en indringend sacramenteel gebaar.
We bidden: zend over onze en over alle vormelingen uw Heilige Geest, de trouwe Helper. Geef hen de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van vroomheid en liefde, en vervul hen van eerbied voor uw Heilige Naam.

Gelukwensen aan de betrokken families als tevens aan de catechisten Petra, Nicole, Toon, Erna en Leo voor hun inzet in een moeilijk coronajaar.

Bert, diaken