2020vieringen03maart

2020 Terug
jan
feb
maa
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

    maart  
1 ZO 09.00
GEBEDSVIERINGSINT-ANTONIUS ABT WOLFSDONK 
-Emile Vandeschoot en Maria Alaerts
-Louis Alaerts en Maria Andries
10.30
MISVIERINGSINT-PIETER LANGDORP  
Voor het welzijn van alle parochianen.
    15.00
Doopsel in Sint-Pieter Langdorp
 " onder voorbehoud”  Het al of niet kunnen doorgaan in die kerk hangt van de restauratiewerken af.  In juni wordt de doopviering verplaatst naar de tweede zondag van de maand, omwille van openkerkendag
2 MA

3 DI


4 WO

5 DO
6 VRIJ

7 ZA 18.00
MISVIERINGO.L.VROUW VAN FATIMA GIJMEL
- Irma Theys, ouders en familie.
- Victor, Maria en Berthilia Bergen.
ZO  09.00
GEBEDSVIERINGSINT-ANTONIUS ABT WOLFSDON
- Lief Verreydt vanwege de buren.
- Tuur Peeters vanwege de parochie. 


11.00
Misviering Onze-Lieve-Vrouwekerk van Aarschot
AFSCHEIDSVIERING ERE-DEKEN HUUB GERITS
Niemand kan het echt geloven, maar op zondag 8 maart 2020 zal ere-deken Huub Gerits zijn laatste eucharistieviering voorgaan als pastoor van de Onze-Lieve-Vrouweparochie van Aarschot en administrator van de parochie HH. Maria, Pieter en Antonius Langdorp. Op 19 januari 2020 werd Huub immers 75 en begin maart wordt hij op pensioen gesteld en keert hij terug naar de Abdij van Averbode... We laten hem niet echter zomaar vertrekken... We nodigen u allen uit om op zondag 8 maart 2020 om 11u samen eucharistie te vieren in de OnzeLieve-Vrouwekerk van Aarschot. Huub zal er samen met de priesters van de pastorale zone Aarschot voorgaan. De dankplechtigheid wordt opgeluisterd door een gelegenheidskoor onder leiding van Hilde Debleser. Het is naast een afscheidsviering meteen ook een jubileumviering want Huub werd 50 jaar geleden, op zondag 1 maart 1970, door Mgr. Schoenmaeckers tot priester gewijd in de abdijkerk van Averbode. Na zijn studies in Rome en Jeruzalem werd hij dekenaal verantwoordelijke voor de jeugd in Averbode (1975-1982). Van 1982 tot 2000 was hij pastoor-deken in Averbode. Van 2000 tot 2020 was hij pastoor in Aarschot en administrator in onze dorpen. We willen Huub uitdrukkelijk danken voor zijn grote inzet en warme aanwezigheid in onze pastorale zone.
Op zondag 8 maart zullen er dan ook geen andere vieringen doorgaan in onze zone om zo iedereen de kans te geven aan te sluiten bij de feestelijke afscheids- en jubileumviering in de grote kerk. Van harte welkom !
9 MA


10  DI  
11 WO

12 DO
13 VRIJ
14 ZA 18.00
MISVIERINGO.L.VROUW VAN FATIMA GIJMEL  
- Voor het welzijn van alle parochianen
15 ZO
09.30 
-
18.00 
Afbeelding invoegen

09.00
MISVIERINGSINT-ANTONIUS WOLFSDONK          
   - Ter ere van de Heilige Rita.         
10.30
MISVIERINGSINT-PIETER LANGDORP
- Frans en Walter Adams, Jgt. Monique Adams en Jgt. Rachel Verbiest.
16 MA


17 DI 07.55 MISVIERING SINT-PIETER LANGDORP
18 WO
   
19 D0 

20 VRIJ

21 ZA  09.00 MISVIERINGSINT-PIETER LANGDORP

18.00
GEBEDSVIERING O.L.VROUW VAN FATIMA GIJMEL  
- Voor het welzijn van alle parochianen. 
 22 ZO 09.00
MISVIERING SINT-ANTONIUS ABT WOLFSDONK    
- Roza Sempels vanwege OKRA.
- Jaargetijde voor Simone Verhaegen 
10.30
MISVIERINGSINT-PIETER LANGDORP 
 - Jgt. Edward Wouters, Maria Wuyts en kinderen, Louise Verbruggen, ouders en kinderen.
23 MA

24 DI 07.55 MISVIERINGSINT-PIETER LANGDORP
25 WO
26 DO
27 VRIJ

28 ZA
Vanwege de huidige evolutie van de corona-epidemie namen de bisschoppen de beslissing om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk in ons land te schorsen. Deze beslissing is ingegaan van 14 maart en geldt alvast tot vrijdag 3 april. De intenties die werden aangevraagd zullen op een latere datum hernomen worden. De aanvrager kan hiervoor volgende personen contacteren:
Langdorp: Nicole Adams 016/56.68.84 of 0471/53.39.54
Gijmel: Sophie Buyck 016/56 76 71
Wolfsdonk : Leo Janssens 0477/68.86.24 of 013/78.44.28

18.00
GEBEDSVIERINGO.L.VROUW VAN FATIMA GIJMEL 
Geen Eucharistieviering
29 ZO 09.00
GEBEDSVIERINGSINT-ANTONIUS ABT WOLFSDON
 Geen Eucharistieviering
10.30
MISVIERINGSINT-PIETER LANGDORP
Geen Eucharistieviering
30 MA