2020GebedPausFranciscusCorona

Paus Franciscus heeft opgeroepen de rozenkrans te bidden om een einde van de coronapandemie af te smeken. Aan de oproep, gepubliceerd op het Feest van Sint-Marcus, heeft de paus een speciaal gebed toegevoegd.
 
O Maria,
gij geeft altijd licht op onze levensreis
als een teken van verlossing en hoop.
We vertrouwen onszelf toe aan u, Heil van de zieken,
gij, die aan de voet van het kruis,
was verenigd met het lijden van Jezus,
en volhardde in uw geloof.
 
"Beschermster van het Belgische volk”,
gij weet wat wij nodig hebben,
en we weten dat gij ervoor zult zorgen,
zodat, zoals te Kana in Galilea,
vreugde en blijdschap kunnen terugkeren
na deze tijd van beproeving.
 
Help ons, Moeder van de Goddelijke Liefde,
de wil van de Vader aan ons te laten geschieden
en te doen wat Jezus ons zeggen zal,
Hij, die ons lijden op zich nam,
en onze pijn heeft gedragen
om ons door het kruis te brengen,
tot vreugde van de Verrijzenis.
Amen.
 
Tot u nemen wij onze toevlucht,
o heilige Moeder van God,
versmaad onze gebeden niet in onze nood,
maar verlos ons altijd van alle gevaren,
gij, glorierijke en gezegende Maagd.