2020CathechesWolfsdonk

Wolfsdonk:

CATECHESE TER VOORBEREIDING VAN DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Op 23 oktober hadden we de gelegenheid om een catechese-moment te beleven met de kinderen die zich voorbereiden op de eerste communie in Wolfsdonk, op 20 minuten van Tongerlo.

We werden uitgenodigd door de moeder van een kind en door de leerkracht en catechiste van de kinderen van de parochie Sint-Rochus, waar een groep van 14 kinderen van 6 tot 7 jaar zich dit jaar voorbereidt om het sacerament van de eucharistie te ontvangen.

Het thema was "diversiteit en eenheid”. Om dit thema te bewerken, deelden we met de kinderen de passage uit Mattheüs 21,1-18, waarin we Jezus "intrede in Jeruzalem en de zuivering van de tempel” lazen. Door ons aan te passen aan de taal van de kinderen en de verschillen en gelijkenissen te laten zien, presenteerden we het verhaal met veel afbeeldingen en spraken we over verschillende kinderen die in de tempel leefden zonder elkaar lief te hebben en te respecteren.

Jezus die de disharmonie in het Huis van God zag, nodigde iedereen uit om elkaar te respecteren en vrienden te worden. Waarmee ze zo laten zien dat hoewel ze verschillend zijn, ze toch broeders en zusters in het geloof kunnen zijn.

 

Geschreven door Zuster Magdalena van de gemeenschap

"Zaden van het Woord" van Tongerlo