2019vaderlandslievende plechti

VADERLANDSLIEVENDE PLECHTIGHEID
Afbeelding invoegen
Op zaterdag 15 juni 2019 bracht het Koninklijk Verbond van Veteranen van Z.M.Koning Leopold III, afdeling Hageland, voor de 51ste opeenvolgende maal, hulde aan de graven van de internationale bemanning van het vliegtuig dat door de Duitsers werd neergehaald boven Langdorp op 22 juni 1943. Deze acht helden ( vijf Engelsen, een Deen, een Australier en een Nieuw Zeelander) worden elk jaar, op de derde zaterdag van de maand juni, geëerd met een indrukwekkende ceremonie.
Afbeelding invoegen
De weergoden leken ons dit jaar allesbehalve goed gezind, want tijdens de voorafgaande nacht en gedurende de eerste periode van de dag regende het pijpestelen. Wonder boven wonder klaarde de hemel op en verliep gans het gebeuren droog. Voorafgaandelijk de plechtigheid, werden er aan het Snoexskapelleke bloemen neergelegd door Marie en Irma Snoexs (twee van de zussen van August Snoexs) namens de afdeling, en door Burgemeester Gwendolyn Rutten namens de stad, aan het Snoexskapelleke op de Testeltsesteenweg.
Afbeelding invoegen 
August Snoexs werd daar op 30 augustus 1944 door de Gestapo neergeschoten. Onder begeleiding van de Koninklijke Fanfare De Demervallei en met een aantal jeeps onder aanvoering van Raymond Justens van de Rijdende Legervrienden VZW, ging men dan stoetsgewijze naar de kerk van Langdorp waar om 10 uur een eredienst werd gehouden door priester Paul Eerlings. Nadien volgde een ingetogen ceremonie op het kerkhof. Na een welkomswoord werden bloemstukken neergelegd door Luitenant-Kolonel Frankie Plasschaert, Provinciecommandant, afgevaardigde van de Minister van Landsverdediging, door Dhr.Justin Brown, Ambassadeur van Australie, door Captain Ole Scharff namens de Royal Danish Armed Forces, door Gemeenteraadslid Mattias Paglialunga namens de Provincie Vlaams Brabant, door Burgemeester Gwendolyn Rutten namens de stad Aarschot en door Leo Janssens, Voorzitter van de afdeling.
Afbeelding invoegen 
Het hele gebeuren werd vakkundig, in Nederlands zowel als het Engels, aan mekaar gepraat door Paul Janssens en ondersteund door een afvaardiging van de 82nd-101st US AIRBORNE DIVISION die in de traditionele klederdracht van die tijd het hele gebeuren een extra dimensie gaf. Het afvuren van een eresalvo, het loeien van de sirene, en het motorengeronk en geluid van vliegende bommen en neerstortende vliegtuigen gaven het hele gebeuren nog wat extra glans. Zoals steeds werd de plechtigheid besloten met het spelen van de Nationale Hymnes.
 Afbeelding invoegen
Nadien werd er door de stad Aarschot een receptie aangeboden aan de aanwezigen. Met grote dank aan Marcel Rectem voor het helpen ophangen van de verschillende vlaggen.
Afbeelding invoegen