2019PasenGijmel

PAASZONDAG IN GIJMEL Paaszondag, de priester heette alle parochianen welkom op het feest van het nieuwe leven. Jezus heeft gezegd: "Zie, ik maak alles nieuw'. Uit de duisternis van het graf is Hij waarlijk opgestaan. De nieuwe paaskaars, met het nieuwe licht, is hiervan het teken Na de homilie verieuwden alle aanwezigen hun gelovig engagement: met ‘Ja, ik geloof’, ‘Ja, dat beloof ik’. Als herinnering aan het doopsel werden ze besprenkeld met het nieuwe doopwater. Na het bidden van het ‘Onze Vader’ wenste iedereen elkaar de paas-vrede toe, met een handdruk van vriendschap. Hartelijk dank aan het koor voor de feestelijke omkadering van deze mooie viering
 
Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen