2019HoeWaaitDeGeestInOnzePastoraleZone

HOE DE GEEST WAAIT IN ONZE PASTORALE ZONE 
 
In maart 2019 werd de nieuwe pastorale zone Sint-Rochus Aarschot boven de doopvont gehouden. Stap voor stap zetten we met al onze geloofsgemeenschappen, ondersteund door lokale verantwoordelijken en de zoneploeg met leken en priesters, stappen naar meer samenwerking, op vele pastorale vlakken…
 • De nieuwe parochie Sint-Niklaas en Sint-Cornelius Gelrode-Rillaar zag al in 2018 het levenslicht.
 • De nieuwe stadsparochie Onze-Lieve-Vrouw, waar ook de gemeenschappen van Ourodenberg en Christus Koning deel van uitmaken, werd dit voorjaar opgericht.
 • Per 1 januari 2020 gaat ook de nieuwe parochie heiligen Maria, Pieter en Antonius Gijmel-LangdorpWolfsdonk officieel van start binnen onze pastorale zone. Op zondag 5 januari 2020 vieren we de oprichting van deze nieuwe parochie in de Onze-Lieve-Vrouw van Fatimakerk met een feestelijke eucharistieviering om 9u30. Van harte welkom!
 • Met het nieuwe jaar staan nog veranderingen op stapel.
  • Voor de nieuwe parochie Gijmel-LangdorpWolfsdonk vindt voortaan elke eerste zondag van de maand om 9u30 een gezinsvriendelijke viering plaats in de kerk van Wolfsdonk, voorgegaan door onze nieuwe diaken Bert Hellebaut.
  • Voor deparochie Gelrode-Rillaar vindt de gezinsviering elke derde zondag van de maand plaats in de kerk van Rillaar, ook om 9u30.
  • In de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Aarschot blijven vormelingen betrokken bij de 11u-vieringen, die zo een kindvriendelijke toets krijgen.
  • Op zondag 8 maart 2020 zal ere-deken Huub Gerits zijn laatste eucharistieviering als priester van Aarschot voorgaan in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Na zoveel jaren dienst, gaat hij op verdiend pensioen. We zullen hem erg missen! Vanaf maart zal priester Rudy Borremans iedere zondag om 11u de eucharistieviering in de Onze-Lieve-Vrouwekerk voorgaan. Om de combinatie met de vieringen in de Sint-Niklaaskerk in Rillaar mogelijk te maken, zal de viering daar voortaan om 9u30 plaatsvinden. Rudy zal er vanaf januari de eerste drie zondagen van de maand voorgaan.
  • De vierde en eventueel vijfde zondag viert Rudy om 9u de eucharistie in de kerk van Wolfsdonk, afgewisseld met
   • een gezinsviering (1e),
   • gebedsviering met Leo (2e) en
   • eucharistieviering met priester Paul (3e zondag). Zo wordt extra duidelijk dat priesters Rudy en Paul in de ganse pastorale zone als meewerkend priester actief zullen zijn, samen met diaken Bert en de gebedsleiders.
  • Priester Paul Van der Stuyft zal extra inzetten op de uitbouw van het Spiritueel Centrum ‘Zalige Jan van Ruusbroec’ in de pastorij van Langdorp. Aansluitend zal hij in de Langdorpse Sint-Pieterskerk iedere zondag om 10u30 een eucharistie voorgaan.
  • Priester Fons blijft de zaterdagavondviering in Gelrode om 18u30 verzorgen. In Gijmel zal priester Paul de eerste, derde en eventueel vijfde zaterdag om 18u de eucharistie voorgaan. Voor de tweede en vierde zaterdagavond bereidt de enthousiaste groep gebedsleiders van Gijmel een gebedsviering voor.
  • Wat betreft huwelijken, uitvaarten en doopvieringen stemmen priesters Huub, Paul en Rudy en diaken Bert de volgende maanden de opvolging af.
 • Begin 2020 gaat ook een voltijdse pastoraalcoördinator van start, die samen met de ganse zoneploeg de coördinatie van alle pastorale activiteiten mee in goede banen zal leiden.
 • We zullen de volgende weken nog uitgebreid communiceren over deze veranderingen. We hopen met ieder van jullie samen dat deze veranderingen mogen leiden tot een krachtiger gezamenlijk vieren, in onderlinge verbondenheid.
 • Voor meer informatie zie www.kerknet.be/pastorale-zone-aarschot , ook voor de data van vormsels en eerste communieviering in onze geloofsgemeenschappen.Afbeelding invoegen