2019Bloemenhulde MariaGijmel

DONDERDAG 15 AUGUSTUS : MARIA TENHEMELOPNEMING
 
Naar jaarlijkse gewoonte verzamelden we tegen 10 u. aan het kapelletje van de Donk om in processie het mooie Lieve Vrouwbeeldje naar onze kerk te brengen. Het weer deed ons twijfelen of het droog ging blijven. Bij aanvang was het inderdaad droog. Stipt 10.00 u. vertrokken we, het processiekruis voorop, gevolgd door de fanfare, verschillende vaandeldragers, een bloemstukje en uiteraard het beeld van Onze Lieve Vrouw en het SintPieterskoor, gevolgd door het Allerheiligste omringd met flambouwen, wierook en de drie-bel. Enkele druppels regen deerden ons niet, al biddend stapten we verder. Aan het kapelletje van de Sint-Pieterskerk hielden we halt. De priester knielde met het sacrament voor dat beeld terwijl het koor " Wees gegroet " zong.
 Afbeelding invoegen
Terwijl we de zegen met het Sacrament kregen, speelde de fanfare " Last post ". Het werd tijd om verder naar de kerk te stappen, het bleef niet langer droog. Het laatste stuk werd in de regen verder gezet. Onder feestelijk klokkengelui en mooie orgelspel werden de vaandels op hun plaats gehangen zodat ze konden drogen. Nadat het Mariabeeld op zijn plaats werd gezet, kon de mooie eucharistieviering beginnen. Het werd een intense viering, er werd flink meegezongen en gebeden. Na de viering sprak priester Paul nog een dankwoordje uit en gaf het woord aan Jonas. Jonas dankte ook iedereen en nodigde ons allen uit om ‘s avonds te komen kijken naar het lichtspektakel. Want inderdaad, de mooie dag was nog niet voorbij. Ook onze kerk werd in lichtjes gedompeld. Er stonden kaarsjes in en om de kerk. Om 20.30 u. konden we genieten van mystieke dansen. Het was prachtig ! Langs deze weg willen we iedereen van harte danken om mee te werken aan dit mooie gebeuren, alle helpende handen in en om de kerk, voor, tijdens, en na de vieringen en optreden. Ook veel dank aan priester Paul om de intense viering voor te gaan.