2018 Vormsel in de 3 parochies

ZONDAG 15 APRIL : HEILIG VORMSEL VOOR ONZE DRIE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN
Op zondag 15 april, een mooie zonnige ochtend, liep de kerk van Fatima-Gijmel vlug vol met vreugdevolle mensen.
Ze waren met 32, onze vormelingen uit Langdorp, Gijmel en Wolfsdonk . 

Ze ontvingen in een mooie, intense viering het sacrament van het vormsel uit de handen van de Heer Kardinaal Jozef De Kesel, bijgestaan door onze priester Paul. 
Tijdens de homilie legde de Kardinaal uit aan de kinderen wat het vormsel betekent. 
Er werd , zowel door de kinderen als door de ouders, aandachtig geluisterd. 
Op een rustige manier verwoordde de Kardinaal wat het betekent om gelovig te zijn. 
Na de geloofsbelijdenis vroeg de vormheer om het eventjes stil te maken en te bidden dat Gods Geest over deze geloofsleerlingen mag komen.
Het lied  " Here, maak mij uw wegen bekend " sloot het gebed af.Samen met hun geloofsgenoot kwamen de vormelingen naar voor. 
Terwijl de vormheer de woorden "N. ontvang de zegel van de Heilige Geest, de gave Gods,” uitsprak,  ontvingen ze onder een persoonlijke handoplegging de zalving met het Heilig Chrisma.
De vormelingen van parochie Wolfsdonk zijn : Boeckx Liselot, Huygelberghs Stan, Mertens Joppe, Milis Lore, van Engelen Adeline, Verbeeck Hanne en Verstrepen Sem.
Voor parochie Sint-Pieter zijn het : Carlier Jonas, Ectors Ella, Faes Liesa, Peeters Willem, Van Dijck Febe en Verherstraeten Ruben.
De vormelingen van parochie Gijmel zijn : Baetens Emelie, Beyens Jibbe, Beyens Wiebe, Deckers Jens, Dehaes Macèo, Elsen Jesse, Everaerts Julie, Garcia Lucas, Garello Roos, Mattheus Brent, Meervis Alicia, Prenen Robbe, Symons Yannick, Van den Brande Luca,  Vandenbergh Yorben, Vercammen Sem, Verhaegen Vic, Vermeulen Louie en Verstappen Sander.

Bidden wij als parochiegemeenschap dat deze jongens en meisjes, met de kracht van de Heilige Geest, mogen leven vanuit hun geloof, dat ze met ijver en geestdrift heel hun leven blijven getuigen van de grote daden die Heer verricht heeft.Van harte proficiat aan al onze vormelingen !  
Ook proficiat aan onze catechisten, Sylvia, Ann, Erna, Leo, Toon, Petra en Nicole.   
Wij bedanken ook de vormheer de Heer Kardinaal Jozef De Kesel en onze priester Paul voor het voorgaan en het verzorgen van de mooie viering.  
Ook veel dank aan Luc om ons steeds weer te begeleiden met mooie muziek.  
Dank u aan de kerkraad Gijmel voor de gastvrijheid in hun mooie kerk. 
Na die mooie viering werd  de Kardinaal, samen met priester Paul, onze eindverantwoordelijke Huub, organist Luc en de catechisten, uitgenodigd in de pastorij om op een fijne manier de middag af te sluiten. 

Dankzij de spontane helpende handen van Jonas en Mark stond er een lekker middagmaal op ons te wachten.  
Alles werd aangehaald, klaar gezet en achteraf terug opgeruimd.  
Mark en Jonas, namens priester Paul en alle catechisten, héél véél dank om dat spontaan en vrijwillig voor ons te regelen en het zo fijn in orde te brengen !