2018 Biecht tijdens de vasten

VERGEVINGSMOMENTEN TIJDENS DE VEERTIGDAGENTIJD 

Onze priester Paul geeft de mensen de gelegenheid voor een persoonlijk vergevingsmoment of biecht in Sint-Pieter, dit onmiddellijk na de hoogmis van zondag 18 maart en zondag 25 maart, en ook op zaterdag 31 maart van 9 u. tot 10 u. of na afspraak met de priester. 

HET SACRAMENT VAN DE VERZOENING 
Vele mensen denken dat het sacrament van de verzoening afgeschaft is in de Kerk. Niets is minder waar. 
De Kerk viert zeven sacramenten. 
Daarvan is de biecht of het sacrament van boete en verzoening er een van. 
Tijdens iedere Eucharistieviering is er altijd een schuldbelijdenis en/of een kyrië-litanie, waarmee we telkens bekennen dat we zondige mensen zijn, en ten opzichte van God en onze naaste tekort schieten. 
Toch blijven er soms dingen die we gedaan of niet gedaan hebben, gezegd of verzwegen waarvan we spijt hebben en die aan ons geweten knagen en op ons hart blijven wegen. 
Deze zonden, fouten en tekortkomingen zijn obstakels op onze weg naar God, en op de weg van God naar ons. 
Het kan ook soms als een zware last ervaren worden die op ons weegt, of die we met ons overal meeslepen, en wat op den duur dodend kan zijn. 
Gezien velen de gewoonte van dit sacrament volledig verloren zijn, is er een hoge drempel om zich te overtuigen om er de priester over aan te spreken. 
Het is belangrijk dat iedereen beseft dat de priesters daar altijd over mogen worden aangesproken. 
De Kerk voorziet die genade van dat sacrament, waarin we onze fouten en tekorten kunnen belijden, en waarin we door de priester Gods barmhartigheid mogen horen en ervaren. 
Gezien de agenda van de priesters vrij goed gevuld zijn, hebben we een extra excuus om hen daarmee niet lastig te vallen. 
Toch is dat een van de belangrijke aspecten van het pastoraal werk dat de priester te verrichten heeft. 
Aarzel dus niet om dat sacrament (zelfs regelmatig) te vragen en te ontvangen. 
Wie met gewetensvragen zit en/of met diepe levensvragen, moet daar echt niet mee blijven zitten, en men zal zeker in het sacrament van de verzoening genade en vrede ontvangen. 
Wie niet klaar is om onmiddellijk het sacrament zelf te ontvangen - want het hart moet daar wel klaar voor zijn -, kan reeds met een gewoon pastoraal gesprek al een heel stuk vooruit geraken, en de weg banen tot bevrijding en verzoening. 
Na de vieringen kan men altijd even de priester ontmoeten, zelfs als hij niet onmiddellijk naar buiten komt, dan kan men hem altijd in de sacristie opzoeken en zien wanneer hij tijd kan maken voor het sacrament of voor een eenvoudig gesprek. 
Priester Paul Van der Stuyft staat daar zeker voor open, en wil daar heel in het bijzonder in de veertigdagentijd prioritair werk van maken wanneer hij aanwezig is in het weekend. 
De contactgegevens van priester Paul staan in de Colofon van ons parochieblad vermeld voor wie voor of na de viering zich moeilijk naar de sacristie kan begeven.