2017 Planning indienen tekst parochiebla

PLANNING VOOR HET INZENDEN VAN PAROCHIETEKSTENTIJDENS DE ZOMERVAKANTIE

-Voor nummers 26, 27 en 28:
  verschijningsdatum 28 juni 
  (gaat over periode van 01.07 tem 21.07), 
  graag inzenden op ten laatste zondag 18 juni 
  naar sophie.buyck@telenet.be
-Voor nummers 29, 30 en 31:
  verschijningsdatum 19 juli 
  (gaat over periode van 22.07 tem 11.08), 
  graag inzenden op ten laatste zondag 25 juni 
  naar sophie.buyck@telenet.be