2017 Ideendoos Gijmel

IDEEENDOOS IN DE KERK VAN GIJMEL
Overheden zoals het Vlaamse Gewest, steden, gemeenten, bisdommen, … vragen met aandrang dat parochies actief op zoek gaan naar bijkomende activiteiten voor in de kerk. Slechts eenmaal per week een viering is inderdaad geen efficiënt gebruik van het kerkgebouw. 
Daarom willen wij een oproep doen om mee te zoeken naar gepaste nevenactiviteiten. 
Ook andere ideeën, bedenkingen, opmerkingen, suggesties voor vieringen, eventueel mooie bezinningsteksten, … zijn welkom. 
Op die manier hopen wij meer personen bij het kerkgebeuren te kunnen betrekken.
Als communicatiekanaal plaatsen we een ideeëndoos achteraan in de kerk. 
Uw ideeën of voorstellen kunnen daarin gedeponeerd worden. 
Uiteraard kan u ook leden van de parochieploeg of de kerkfabriek contacteren.
Wij rekenen op uw medewerking.

Parochieploeg  en kerkraad Gijmel