Sacramenten voor de 3 parochies

SACRAMENTEN VOOR DE 3 PAROCHIES


Doopvieringen om 15.00 u. :gebeuren telkens op de eerste zondag van de maand.

(telkens in een andere parochie). Doopheer is Paul Van der Stuyft . Aanvragen op de parochiesecretariaten of via deze site: www.sintpieterlangdorp.be

Het doopsel


Huwelijken: Huwelijkskandidaten kunnen zich wenden tot Huub Gerits, parochieadministrator van Langdorp, Gijmel en Wolfsdonk , 016.57.20.43, fa921058@skynet.be


Uitvaarten: De familie neemt  contact op met een begrafenisondernemer en deze zal de afspraken maken met de verantwoordelijke parochiepriester.


Het Ziekensacrament: Men kan hiervoor steeds een beroep doen op Renaat Van den Berckt.    

(Volkensvoortstraat 35, Wolfsdonk - 0473. 50.43.12)