Huwelijken: Huwelijkskandidaten kunnen zich wenden tot E.H.Huub Gerits, parochieadministrator (eredeken) van Langdorp, Gijmel en Wolfsdonk en nog meerdere parochies 016.57.20.43, fa921058@skynet.be

 
Hoe doen jullie een huwelijksaanvraag in onze parochie
(Denk erom, Neem tijdig contact op met de E.H.Huub Gerits alvorens een zaal en datum van huwelijk vast te leggen, de parochieadministrator is druk bezet, heeft vele parochies en talrijke andere verplichtingen, misschien is hij of de kerk al benomen op de dag die jullie planden).

Proficiat, jullie willen trouwen voor de kerk.

 
Maar hoe doe je dat in onze parochies?
 
Dit gebeurt in 3 stappen:
 
Stap 1: Je doet je aanvraag op één van onze  parochiesecretariaten Parochiesecretariaten 
             of via deze website door een formulier 
 Aanvraag voor een huwelijk_1.doc   Aanvraag voor een huwelijk_1.pdf
                   *   ofwel terug te mailen
                   *   ofwel te sturen naar de parochieadministrator
                   *   ofwel persoonlijk in de brievenbus van de parochieadministrator te
                       steken
                        Medewerkers bereiken
 
Stap 2: De parochieadministrator neemt contact met jullie op voor een gesprek en de definitieve
             vastlegging van de huwelijksdag en uur.
 
Stap 3: Je maakt je praktische afspraken met onze kosters: Parochiesecretariaten
 
 
Een trouw kost 250 Euro in onze parochie.
 
 
Het parochieteam
 

De verschillende fases van een huwelijksviering

 
1. Muziek bij het binnenkomen
2. Welkom door de priester
3. Vergevingsmoment
4. Openingsgebed (priester)
5. Eerste lezing
6. Muziek
7. Evangelie (priester)
9 Het Huwelijk
  • Ondervraging
  • Trouwbelofte
  • Kerkelijke bevestiging
  • Zegening en overrijking van de ringen
  • Eventuele zegening en ontsteken van de huwelijkskaars
  • Ondertekenen van het huwelijksregister door het echtpaar en de 2 getuigen
  • Muziek
10 Voorbeden
11 Gebed over de gaven (priester)
13 Eucharistisch dankgebed (priester)
14 Onze vader
15 Huwelijkszegen (priester)
16 Communie
17 Muziek
18 Slotgebed (priester)
19 Zegen en zending (priester)
20 Muziek bij het verlaten van de kerk
 

De betekenis van het Kerkelijk huwelijk

Het kerkelijk huwelijk is binnen de christelijke traditie een verbintenis tussen een man en een vrouw die bezegeld wordt in het bijzijn van God en zijn gemeenschap of gemeente. In de Katholieke Kerk en het Christelijke oosten is het huwelijk een van de zeven Sacramenten.

het huwelijk

Binnen de protestantse kerken wordt het kerkelijk huwelijk beschouwd als een inzegening van datgene wat eerder al in het gemeentehuis heeft plaatsgevonden. Binnen de Katholieke Kerk wordt het kerkelijk huwelijk beschouwd als sacrament, als eigenlijke huwelijkssluiting voor zover de partners katholieke christenen zijn, en zodoende als gelijkwaardig aan het burgerlijk huwelijk voor niet-katholieke paren. Het burgerlijk huwelijk voor katholieke paren wordt als louter administratieve handelingen gezien. Men noemt de eigenlijke sluiting van het kerkelijk huwelijk dan ook wel van overtrouwen. In sommige landen, zoals Ierland, is er geen sprake van een scheiding tussen burgerlijk en kerkelijk huwelijk, en wordt een huwelijk gewoon altijd in een kerk gesloten. Ook in de Middeleeuwen bestond er geen apart burgerlijk huwelijk. Ook in Spanje, Portugal en Polen is het kerkelijk huwelijk rechtsgeldig. In Oostenrijk-Hongarijė was de lokale pastoor van de Latijne ritus ook door de staat als huwelijksambtenaar aangesteld; het kerkelijk huwelijk had juridische waarde, terwijl ook niet-kerkelijke, protestantse en joodse ingezetenen van een bepaald ambtsgebied bij het parochiesecretariaat hun (burgerlijk) huwelijk dienden te sluiten door tekening van een contract.