2017 Zuster Norma Overleden

ZUSTER NORMA IS OVERLEDEN


Sedert 2 december 1959 leefde en werkte zuster Norma Seps in Gijmel.  
Begin dit jaar – op 2 januari – is ze overleden in het Rust- en Zorgcentrum "Huize Nazareth” te Lier.
Norma Seps werd geboren in Hingene op 3 maart 1928 in een gezin met 8 kinderen.  
Ze was 16 jaar toen  ze intrad bij de zusters van Vorselaar – de congregatie van de Zusters van de Christelijke Scholen.  
Daar studeerde zij voor kleuterleidster.  Op 26 augustus 1948 legde ze haar "eeuwige geloften” af.  Van toen af begon haar loopbaan als kleuterleidster.  
Eerst in Pamel, en daarna nog in Hoevenen, Meerhout-Gestel, Sint-Martens-Lennik en Nijlen om dan voor vele jaren in Gijmel actief te zijn.
Zij kende haar kleuters en wist ze aan te spreken op hun talenten.  Haar moderne manier van lesgeven  nodigde de kleuters uit om zelf creatief te zijn en zich optimaal te ontwikkelen.  
Zij was dan ook erg geliefd bij de kinderen en bij hun ouders.  Ook de inspectie prees haar om haar deskundigheid.38 jaar stond ze in het onderwijs.  
Toen begon ze een nieuw hoofdstuk te schrijven in haar leven : haar inzet in de parochie.  Ze was een graag gezien kernlid van Ziekenzorg (nu Samana).  
Zuster Norma op de fiets… dan is ze weer op gang naar een zieke.  
Later werden die fietstochten steeds gevaarlijker.  Hoevelen hebben haar kleren niet schoon geborsteld en  haar schaafwonden verzorgd?  
Maar … niks zeggen aan de andere zusters hé, want dan mag ik niet meer komen. … en ik heb een heel goeie engelbewaarder. Blijkbaar.   
In de vastentijd trok ze van huis tot huis om centen in te zamelen voor Broederlijk Delen.  Grote bedragen bracht ze binnen voor de mensen uit de Derde Wereld.  
Ze correspondeerde ook regelmatig met de zusters van de congregatie in Venezuela en  de Dominicaanse Republiek.  
Haar bekommernis ging niet alleen naar zieken en mensen uit de Derde Wereld.  Ook voor de armen en minderbedeelden van bij ons was ze steeds doende : kousen breien en herbruikbare  kleren inzamelen.
Zuster Norma was altijd buiten, huishoudelijk werk lag haar niet.  Met borstel, vuilblik en kruiwagen zagen we haar heel dikwijls de voetpaden en zelfs de parking opruimen.  En de tuin van de zusters lag er, in samenwerking met de andere zusters, altijd onberispelijk bij.
Ze was ook een zuster van gebed.  Haar rozenkrans had ze altijd binnen handbereik.  Veel keren ging ze mee op bedevaart naar 0.-L.-Vrouw van Lourdes en dat was niet voor haar zelf maar om te bidden voor de zieken, de armen, de kloostergemeenschap, de parochiegemeenschap. 
Op 2 september 2014 verliet ze Gijmel voor het "huize Nazareth”.  Niet met haar goesting.  Maar haar gezondheid liet niet  toe dat ze zonder speciale zorgen nog langer in een gemeenschap kon blijven.  
Mensen die haar af en toe bezochten in het rusthuis zagen en hoorden hoe zij nog altijd met haar hart en haar gedachten bij de zieken van Gijmel was.  
Ze was ook heel erg dankbaar voor alles wat zij van de zieken aan vriendschap terugkreeg  en ook voor al wat zij aan genegenheid van de parochianen ervaarde.  
De ziekenbezoekers van Ziekenzorg (Samana) mogen het bij elk bezoek nog meemaken hoe de mensen nog altijd vragen naar zuster  Norma  … "want dat was toch een goed menske”  
Echt en juist getypeerd.  Want het laatste wat zij nog verstaanbaar zegde voor ze stierf was : "Goed zijn… goed zijn…”
In zuster Norma verliezen wij, de ganse parochie, een sterkhouder : eenvoudig, begaan met iedereen  en o zo echt, vanuit haar hart.  Dank je zuster Norma omdat we je hier in onze Gijmel mochten kennen en waarderen.
Onze priester Paul, de kerkraad, de parochieploeg, Samana-Gijmel en heel zeker alle parochianen leven mee met de familie en de kloostergemeenschap in het afscheid van deze geliefde zuster.Vanwege de parochie zal een herdenkingsmis opgedragen worden op zaterdag 11 februari om 18.00 u.