2017 Nieujaarsreceptie Sint-Pi

Nieuwjaarsreceptie Sint-Pieter 2017

Op zondag 15 januari werden we getrakteerd op een wit sneeuwtapijtje.  Gelukkig hield dat onze parochianen niet tegen om de viering bij te wonen.  

Na de mis werd iedereen uitgenodigd om een glaasje te drinken en een hapje te eten. en of dat geapprecieerd werd !  

Samen praten met een glaasje en een lekker hapje, maakt van onze parochie een bloeiende geloofsgemeenschap.  Elkaar beter leren kennen, spontane hulp aanbieden, er zijn voor elkaar, duidt aan dat we de boodschap van de vieringen hebben begrepen.  

Dank u wel aan iedereen voor  het samen bidden en zingen, voor het gezellig samenzijn, voor al die spontane helpende handen. 

Dank u aan onze priester Paul voor het voorgaan van mooie viering en de gezellig babbel met onze parochianen.  
ZONDAG 15 JANUARI : NIEUWJAARSDRANKJE

Op zondag 15 januari biedt de
 
parochie Sint-Pieter
 
na de viering van 10.30 u
 
een nieuwjaarsreceptie aan in de
 
kerk. 
 
Iedereen is van harte uitgenodigd.