2016 Kerstavond in Wolfsdonk

KERSTAVOND IN WOLFSDONK
Op 24 december vond om 23u ’s avonds een kerstavondviering plaats in de Sint-Antonius Abt kerk van Wolfsdonk. Enkele weken ervoor kwam de vraag van enkele ouders van vormelingen en de Wolfsdonkse KLJ om een viering in elkaar te steken om jong en oud bij elkaar te brengen in de kerstnacht. Erna, Lieve, Leo, Mark, Jonas, Els, Eddy, Wout, Bram en Goele staken de koppen bij elkaar om met eigentijdse elementen een mooie viering uit te werken. In het licht van de discussies over de zonevorming, werd de opbouw van deze viering ook gezien als een ‘experiment’ om te kijken hoe met een ruimere lekeninzet een bredere groep enthousiast gemaakt kan worden. Het feit dat deze viering druk werd bijgewoond, toont aan dat er zeker ruimte is om dit initiatief verder uit te werken binnen de ‘zone’ of ‘parochie’ Langdorp-Wolfsdonk-Gijmel.

De viering ging van start met een beeldevocatie rond armoede. Toen iedereen even dacht dat de band stuk was, werden de mensen wakker geschud met vragen zoals "Denk jij weleens aan de zwaksten?”. Na deze woorden van inkeer, werd Kindje Jezus binnengebracht door voorganger Alex en kinderen die kaarsen vasthielden. Het koor zong uit volle borst "Stille Nacht” toen Jezus plechtig in zijn kribbe werd gelegd. We beluisterden het kerstverhaal volgens Lucas, maar ook één verteld vanuit de ogen van een herder. Bram gaf deze ‘oude herder’ gestalte in de kerk… Tijdens de geloofsbelijdenis spraken we onder meer uit: "Ik geloof in het Kind van Bethlehem, Kind van vrede, Licht van de wereld.” Tijdens de voorbeden spraken heel wat Wolfsdonkse verenigingen hun zelfgemaakte teksten uit; ze branden een kaars voor… senioren, vrouwen, jongeren, zieken van ons dorp en waar ook ter wereld en voor vele andere intenties. 

Na de offerande, het gebed over de gaven en het groot dankgebed, baden we allen samen het ‘nieuwe Onze Vader’ en spraken Lotte en Matse een vredeswens uit. Tijdens de communie speelde Madeleine een mooi gitaarnummertje. Bij een daaropvolgende beeldevocatie rond geboorte zagen we op groot scherm hoe twee jonge Wolfsdonkse gezinnen, met pasgeboren kindjes, ons kerstwensen overmaakten. Rudy, Boo en Madeleine speelden "Er is een kindeke geboren…” Na de zending, sloot het koor met veel bravoure af met "Susa Nina”.
Na de viering werd er rustig nagekeuveld over deze nieuwe kerstavondviering met klank en beeld, met jong en oud, bij een warm glaasje chocomelk of glühwein, achteraan in de kerk, het portaal of buiten aan de vuurkorven. Dank aan de KLJ voor deze omkadering en aan iedereen voor zijn/bijdrage en aanwezigheid. Zalig kerstfeest!