2016 Okra Wolfsdonk Koffietafel 18 Oktob

OKRA WOLFSDONK

Op de koffietafel van 18 oktober waren ruim 60 aanwezigen om te genieten van het eten en de gezelligheid. Zoals afgesproken werd er ook wat ruimte gelaten om na te gaan of er in onze OKRA groep interesse bestaat voor het aanleren van spelletjes die alleen of in gezelschap kan spelen. En inderdaad, er waren wel wat gegadigden voor enkele spelletjes waarover men al eens met lof had horen spreken. Maar dan moest er gezocht worden naar een mogelijke speelplaats en geschikte data. Uiteindelijk werd afgesproken om voorlopig op de eerste en derde donderdag van de maand tussen 14 en 17 uur samen te komen in het lokaal naast de bibliotheek.


Op 3 november was het dan uitkijken naar wie er zou opdagen. Bleek onmiddellijk dat sommigen het vergeten hadden of door omstandigheden waren belet. Maar wie er was heeft het zich niet beklaagt. Het was zelfs te vlug 17 uur geworden en toch was er nog maar met twee spelletjes kennis gemaakt. Met Rummikub werd vastgesteld dat er vooraf goed moet worden afgesproken aan welke spelregels men zich gaat houden, want niet overal wordt het op dezelfde wijze gespeeld, en deze manieren verschillen ook nog van de bijgevoegde spelregels. Maar hoe men het ook speelt, het blijft boeiend. Met Scrabble waren er vooral afspraken te maken over de al of niet uitgesloten woorden en over het gebruik van de Y. Maar eens dat duidelijk is kunnen beide spelen voor heel wat amusement zorgen.

We kijken dan ook uit of er op donderdag 17 november nieuwe geïnteresseerden zullen opdagen.