2016 SintHubertusviering

 

SINT-HUBERTUSVIERING

 

 

De heilige Hubertus is de patroon van de jagers. Volgens een legende zou hij tijdens een jachtpartij op een wonderlijke wijze Christus hebben ontmoet bij het zien van een lichtend kruis in het gewei van een hert.  Op zijn naamfeest (3 november) wordt op vele plaatsen brood gewijd om van razernij en hondsdolheid gespaard te blijven.

 

Op zondag 6 november werd deze bisschop van Maastricht herdacht in een goedgevulde Sint-Pieterskerk van Langdorp voor de jaarlijkse Sint-Hubertusviering. Deze werd opgeluisterd door een drietal hoornblazers.  Voor de lezingen tijdens de liturgische plechtigheid werd het verhaal van Esau (een jager) en Jakob (een schaapsherder) voorgelezen en van de herder die op zoek gaat naar het verloren schaap (Lucas).

 

Voor het altaar werden tijdens de viering brood en wild aangebracht. Deze werden gezegend en na de viering in stoet meegedragen langs de Demervallei waar tientallen honden, roofvogels en andere dieren werden gezegend.

 

Na de wijding der dieren werden de gewijde broodjes uitgedeeld. Het geofferde wild werd verkocht. De opbrengst ervan ging integraal naar FOS Scouts Langdorp.