2016 Kerkfabriek Wolfsdonk INF

INFORMATIE VAN DE KERKFABRIEK SINT-ANTONIUS WOLFSDONK

Het nieuwe werkjaar is met het jaarlijkse Wolfsfeest weer volop op gang getrokken. Ook nu weer had Sint-Antonius er persoonlijk voor gezorgd dat het goed weer was voor onze Wolfsdonkse parochiefeesten en er weer heel wat volk aanwezig was.

Volgende jaar zal  het al 5 jaar geleden zijn dat we voor de eerste maal dit feestconcept hebben gelanceerd in Wolfsdonk en dit naar aanleiding van het 170 jarige bestaan van de kerk, de parochie, de beëindiging van de buitenrestauratie en de inhuldiging van de 4 nieuwe glasramen.  Van de  editie voor de viering van het 175 jarige bestaan kunnen we dan ook niet anders dan om er een zeer speciale editie van te maken. Zoals in 2012 zal er ook nu zeker al een grote processie  worden georganiseerd maar we denken ook aan heel wat andere extra activiteiten.  Alle ideeën en medewerkers zijn uiteraard hierbij zeker nog welkom, het is een unieke kans om gans Wolfsdonk (en omstreken) op de been te brengen om samen als gemeenschap te vieren en te feesten. 

Ondertussen zit de kerkfabriek en het zaalcomite Den Abt uiteraard niet stil en wordt er naarstig verder gewerkt aan verschillende andere projecten.

Het eerste project is het project zaal Den Abt :

Op 11 september 2016 werd al een eerste versie van de website van zaal den abt gelanceerd. Via deze website krijg je informatie over de geschiedenis, de ligging, contactadressen, een aantal foto’s, het verhuurreglement etc… Je kan ook via deze website een aanvraag indienen voor de reservatie van de zaal via een reservatiekalender.  De website zal nog verder worden uitgebouwd met extra foto’s en info’s maar neem zeker al eens een kijkje op www.denabt.be.  Na de grote renovatie van de zaal zelf en de aanleg van een terras in de tuin zal er dit najaar een afwasinstallatie worden geplaatst in de nieuwe bijkeuken. De keuken zelf zal bovendien volledig worden betegeld en er zal een bijkomende friteuse, een bakplaat en een bain-marie worden geïnstalleerd. Dit alles om het comfort voor de verenigingen bij de organisatie van eetdagen sterk te verhogen. 

Het tweede project heeft betrekking op de aanleg van de parking in betonklinkers aan de school.

Om dit project te financieren werd er op 16 en 17 september een  eerste  papierslag georganiseerd in samenwerking met de school.  Het werd al direct een groot succes.

Er is dan ook besloten om ook naar de toekomst toe op regelmatige basis papierslagen te organiseren op het Schoolplein Den Abt rechttegenover de school. De volgende keer zal de papierslag doorgaan op vrijdag 9 december en zaterdag 10 december 2016. 

Het derde project is het herwaarderingsproject van het kerkhof.

In een laatste fase zullen de contouren van de oude kapel worden aangebracht op de plaats waar de "bedevaarts” kapel eeuwenlang had gestaan, dit is net voor de kerk deels op het kerkhof deels op de parking.  Deze parking is er immers pas gekomen in de jaren 60 toen een deel van het kerkhof werd ontruimd om de parking te maken, de kerkhofmuur kwam dus tot eind jaren 60 veel verder dan momenteel het geval is.  In oktober zullen tenslotte ook de houten kruisen worden aangepakt zodat ook deze terug allemaal in hun oude glorie kunnen herrijzen en bewaard kunnen blijven voor de toekomstige generaties. 

Tenslotte is de kerkfabriek nog bezig met het grote restauratieproject voor het beschermde orgel.

Om subsidies voor de (verplichte) restauratie vast te kunnen krijgen is er eerst een aangepaste verwarming nodig. Omdat een orgel heel fel te lijden kan hebben van te snelle en te hoge temperatuurschommelingen kan de huidige verouderde verwarming niet behouden blijven.  Er moet een speciale verwarmingsinstallatie worden geïnstalleerd die zorgt voor een zeer geleidelijke opwarming van de kerk (maximum 2 graden opwarming per uur en moet zorgen  voor een gelijkmatige vochtigheidsgraad). Om zo weinig mogelijk breekwerk in de kerk te krijgen is er gekozen voor een systeem van Mahr ( systeem zoals in de Abdijkerk van Averbode) in plaats van een klassiek vloerverwarmingssysteem.  Om dit systeem van Mahr te installeren zijn er slechts twee sleuven noodzakelijk die links en rechts in de kerk 4 verwarmingsroosters gaan bevoorraden met warme lucht. Bij de werken wordt de oude energieverslindende en milieuvervuilende mazoutketel in de kerk vervangen door een energiezuiniger en milieuvriendelijker ketel op aardgas. Het bijkomende voordeel is dat deze installatie veel kleiner is dan de oude mazoutketel waardoor er plaats vrijkomt voor het plaatsen van een klein keukentje en vergaderplaats of tijdelijke opslagplaats voor als er nevenactiviteiten zoals kerstconcerten, voordrachten, studiedagen etc.. zullen worden gehouden. Er zal getracht worden de hinder voor de vieringen zo laag mogelijk te houden.  Indien nodig zullen de vieringen ten uitzonderlijke titel doorgaan in de zaal Den Abt in Wolfsdonk. 

We hopen al deze "bouw” projecten zo snel mogelijk achter de rug te hebben zodat we ons volop kunnen concentreren op de activiteiten voor 175 jaar Wolfsdonk en op andere gemeenschapsvormende activiteiten.

 

 

 

 

 

N