2016 Paul 20 jaar priester

ZONDAG 25 SEPTEMBER 2016: 20-JARIG JUBILEUM VAN PRIESTER PAUL

ZONDAG 25 SEPTEMBER : 20-JARIG PRIESTERJUBILEUM : PRIESTER PAUL

Op zondag 25 september, een mooie na-zomerdag, vierden wij het 20-jarig priesterjubileum van onze priester Paul.  Reeds ‘s morgens heel vroeg was men al bezig om een lekkere receptie in elkaar te steken.  Iets na 10 u. kwamen de eerste kerkgangers al binnen.  Parochianen van onze grote geloofsgemeenschap kwamen samen om te bidden en te zingen.  Ook mensen van buiten de parochie waren er aanwezig.   Het werd een mooie intense viering.   Onze priester werd bijgestaan door een diaken.   Na de viering volgde er nog een dankwoordje en gelukwensen voor de jubilaris, met uiteraard het afgeven van enkele geschenken.   Na de lekkere receptie, werden we uitgenodigd op het voetbalveld waar de dans- en vendelgroep Ansfried ons een mooie voorstelling gaf.  Tijdens de eerste dans werd de jubilaris uitgenodigd om in het midden van de kring te komen staan.  Er werd rond en naar hem toe gedanst.   Het dansen werd afgewisseld door het vendelzwaaien.  Prachtige vaandels werden er in het rond en omhoog gezwierd, een hele opgave met de wind.  Het was prachtig.  Langs deze weg willen wij de priester nog veel geluk toewensen.  Dat hij met Gods zegen en kracht nog vele jaren zijn toegewijde taak mag vervullen.

 

 

DANKWOORDJE VAN PRIESTER PAUL

Hartelijk dank !

De verrassing ter gelegenheid van mijn 20-jarig priesterjubileum heeft me veel deugd gedaan.  Ik wist wel dat er iets op komst was, maar had het me toch minder groots voorgesteld.   Het samenwerken van de koren van de verschillende parochies ter gelegenheid van deze dankviering vond ik buitengewoon !  De vele attenties, kaarten en geschenken, maar ook de aanwezigheid van vele mensen vanuit onze hele zone Langdorp, en zelfs daarbuiten, hebben me aangenaam verrast.  Graag zou ik iedereen persoonlijk en hartelijk willen danken voor al die bemoedigende tekenen van genegenheid en erkentelijkheid .   Gezien het mij onmogelijk is om dat voor mekaar te krijgen wil ik graag van ons parochieblad gebruik maken om mijn dankbaarheid aan iedereen over te brengen.

Nogmaals mijn oprechte dank !

Priester Paul.