2016 Processie te Langdorp

15 AUGUSTUS : HOOGFEEST VAN ONZE LIEVE VROUW EN MOOIE PROCESSIE

Voor maandag 15 augustus werd er mooi weer voorspeld.  En het was waar, onder een stralende zon verzamelden we tegen 10 u. aan het kapelletje van de Donk. Onder politiebegeleiding konden we vertrekken.  Het processiekruis, vergezeld door een flambouw stapte voorop, onmiddellijk gevolgd door de fanfare.  Op een mooie afstand volgden de vaandels van St.Pieter, H.Lucia en H.Margaretha.   Het mooie beeld van Onze Lieve Vrouw van de Donk werd voorafgegaan door de vaandel van O.L.Vrouw, gevolgd door het Sint-Pieterskoor. De vaandel van het sacrament ging voor het baldakijn waaronder onze priester Paul het Allerheiligste droeg, omringd met flambouwen, wierook en belletjes.

Biddend en ingetogen stapten we tot aan het kapelletje voor de Sint-Pieterschool.  Daar werd halt gehouden.  De priester bad er eventjes, bewierookte het beeld van Onze Lieve Vrouw  en het Allerheiligste.  Het koor zong ondertussen een "Wees gegroet”.  Terwijl de priester ons de zegen gaf, speelde de fanfare de "Last Post”.  Al biddend en onder het feestelijk klokkengelui trokken we verder naar de kerk waar het orgel feestelijk klonk.  Het werd een mooie viering, iedereen zong en bad mee.


Ingetogen en biddend het beeld van Onze Lieve Vrouw naar de kerk begeleiden, dat is de naam "processie” waard.   Maar, zo’n mooie processie kan alleen maar dankzij al die helpende handen!  Langs deze weg willen we iedereen, klein en groot, van harte danken !  Dank u wel aan iedereen voor het opbouwen en terug afbreken van het nodige materiaal, aan alle dragers tijdens de processie, aan de fanfare, het zangkoor en organist en vooral aan de mensen die beide kapelletjes zo netjes hebben versierd en gepoetst en ze zelfs het ganse jaar onderhouden !  Ook van harte dank aan onze priester Paul Van der Stuyft om ons te begeleiden tijdens de processie en het verzorgen van de mooie viering !

Dank u wel aan iedereen !


ONZE LIEVE VROUW HEMELVAART VIERING IN LANGDORP OP MAANDAG 15 AUGUSTUS OM 10.30 u

De dag waarop onze parochiegemeenschap sinds 8 jaar de processie inricht vanaf het kapelletje van de Donk naar onze Sint-Pieterskerk.
Deze jaarlijkse gebeurtenis heeft een belangrijke zingevende functie, versterkt tevens het gemeenschapsgevoelen en de sociale betrokkenheid.

Onze parochie koestert deze traditie en wil er toekomstgericht mee doorgaan.Reeds lang, zeer lang geleden werd er jaarlijks in de meeste parochies een processie georganiseerd.Een boeiend gebeuren voor elke parochie.Hoe is het hier in onze parochie allemaal terug begonnen ?
Vertrekkend van een weesgegroetje, het bidden van het rozenhoedje dat vele Donkenaren aan het oude kapelletje van de Donk sinds 1717 hebben gebeden uit dankbaarheid voor Onze-Lieve-Vrouw of om bij haar een gunst af te smeken, al dan niet met het branden van een kaarsje.
Veel jaren later werd tijdens de maand mei of de Mariamaand de rozenkrans gebeden.Ondertussen werd het kapelletje regelmatig gerenoveerd en gerestaureerd, voor het laatst in 1992.
Sinds 1988, steeds op 15 augustus, werd aan het kapelletje van de Donk in openlucht de H. Mis opgedragen op het feest van de Tenhemelopneming van Maria 
In 2008 werd de processie opnieuw ingericht door toenmalig pastoor Jef Van Osta.
Een plechtige optocht waarbij parochianen in of buiten de kerk blijk geven van hun geloof en verering van Onze-Lieve-Vrouw van de Donk die wordt meegedragen samen met het Allerheiligste Sacrament onder het baldakijn.
Op de rustplaats aan het kapelletje van de Sint-Pietersschool zal de priester de zegen geven met het Heilig Sacrament.  
Daarna wordt de processie verder gezet tot in de kerk waar om 10.30 u. de plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden. 
Kom mee opstappen achter het H. Sacrament en / of versier je huis, geniet van de devote sfeer, het bidden en zingen samen met het zangkoor alsook de muzikale ondersteuning van onze plaatselijke fanfare de Demervallei verhoogt de sfeer.
Het wordt terug een echte traditie in onze Sint-Pietersparochie en een eerbetoon aan onze vrijwillige medewerkers die al die jaren hebben gewaakt en zorggedragen over het Donkkapelletje en hun Lieve Vrouw.