2016 Patroonsfeest Sint-Pieter

Het Hoogfeest van Petrus en Paulus, 29 juni, is een hoogfeest ter nagedachtenis aan de marteldood van de heilige apostelen Petrus en Paulus.


Onze Sint-Pieterskerk vierde haar patroonsfeest op zondag 26 juni. De gedachtenis van deze apostelen is voor ons een oproep om trouw te blijven aan het geloof dat ons is doorgegeven. Na  de zegen en zending werd de relikwie vereerd. Als afsluiter van een mooie viering werd er een lekkere receptie aangeboden, tijd om, met een glaasje en hapje, te praten en te luisteren naar elkaar.  Veel dank aan onze priester Paul Van der Stuyft voor het voorgaan van een intense viering.  Dank aan alle helpende handen voor de smakelijke receptie en aan alle parochianen voor het meebidden en meezingen.