2016 Herdenking vliegeniers

VADERLANDSLIEVENDE PLECHTIGHEID

Op zaterdag 18 juni 2016 bracht het Nationaal Verbond van Veteranen van Z.M.Koning Leopold III, afdeling Hageland, (en dit reeds voor de 48ste opeenvolgende maal !),  hulde aan de graven van de internationale bemanning van het vliegtuig dat door de Duitsers werd neergehaald boven Langdorp op 22 juni 1943. Deze acht helden ( vijf  Engelsen, een Deen, een Australier en een Nieuw Zeelander) worden elk jaar, op de derde zaterdag van de maand juni, geëerd met een indrukwekkende ceremonie.


Voorafgaandelijk werden er door Ria Vranken bloemen neergelegd aan het Snoeckxkapelleke op de Testeltsesteenweg.  (August Snoeckx werd daar op 30 augustus 1944 door de Gestapo neergeschoten).


Onder begeleiding van de Koninklijke Fanfare De Demervallei en met een aantal jeeps onder aanvoering van Raymond Justens van de Rijdende Legervrienden VZW, ging men dan stoetsgewijze naar de kerk van Langdorp waar om 10 uur een eredienst werd gehouden door gelegenheidspriester Jos Peeters.


Nadien volgde een ingetogen ceremonie op het kerkhof.  Hier werden bloemstukken neergelegd door Majoor Nijs, van het Militair Commando van de Provincie Vlaams Brabant, afgevaardigde van de Minister van Landsverdediging .  Nadien volgde de Ambassadeur van Australie, Dr. Mark Higgie in hoogsteigen persoon, Air Commodore John Maas namens de Royal Air Force, Lieutenant-Colonel Lars Krarup van de Royal Danish Air Force, Greet Lauvrijs namens de Provincie Vlaams Brabant, Burgemeester André Peeters namens de stad Aarschot, Mevrouw Ria Vranken namens NBS Rillaar, Dhr.Julien Vanderstappen namens de Vriendenkring van het Verbond der Oudstrijders van Groot Aarschot, en tot slot door de voorzitter R.A.F. Memorial Langdorp Leo Janssens.


Het hele gebeuren werd vakkundig (in Nederlands zowel als het Engels) aan mekaar gepraat door Paul Janssens en ondersteund door een afvaardiging van de 82nd-101st US AIRBORNE DIVISION die in de traditionele klederdracht van die tijd het hele gebeuren een extra dimensie gaf. Het afvuren van een eresalvo, het loeien van de sirene, en het motorengeronk en geluid van vliegende bommen en neerstortende vliegtuigen gaven het hele gebeuren nog wat extra glans. Zoals steeds werd de plechtigheid besloten met het spelen van de Nationale Hymnes.

Nadien werd er door de stad Aarschot een receptie aangeboden aan de aanwezigen, en de hoge vertegenwoordigers uit het buitenland , Ambassadeur Mark Higgie, Air Commodore John Maas en Lieutenant-Colonel Krarup  brachten alle drie afzonderlijk hulde aan al diegenen die zich al zovele jaren inzetten om de gedachtenis aan deze helden levendig te houden, en benadrukten hoezeer dit alles door hen gewaardeerd wordt.

Eens te meer hadden de afwezigen ongelijk… En nu op naar viering nummer 49, op 17 juni 2017.




VADERLANDSLIEVENDE PLECHTIGHEID IN LANGDORP OP  ZATERDAG 18 JUNI

Elk jaar wordt er op het kerkhof van Langdorp een speciale hulde georganiseerd ter nagedachtenis van het neerstorten van een vliegtuig op 22 juni 1943.

 

VADERLANDSLIEVENDE PLECHTIGHEID

LANGDORP 18 JUNI 2016

 

 

  • Ingericht door het Koninklijk Verbond der Veteranen van Z.M.Koning Leopold III, afdeling Hageland, en in de tegenwoordigheid van afgevaardigden van de Ambassades van Engeland, Nieuw-Zeeland, Denemarken en Australië, van burgerlijke en militaire personaliteiten en afgevaardigden van SHAPE en NATO, en van de Afgevaardigde van dhr.Minister van Landsverdediging.

 

  • Hulde aan de graven van de R.A.F.-vliegeniers (gevallen boven Langdorp op 22 juni 1943) op het kerkhof van Langdorp.

 

  • 48ste verjaardag van de stichting van onze afdeling.

 

 

PROGRAMMA

 

- 09.00 u.: ontvangst van de afgevaardigden en personaliteiten in zaal  

   Demervallei in Langdorp-centrum.

- 09.30 u.: samenkomst van de afgevaardigden aan de Testeltsesteenweg.

- 09.35 u.: neerlegging van bloemen aan het Snoeckxkapelleke.

- 09.40 u.: vertrek van de stoet.

- 10.00 u.: plechtige H.Mis, opgedragen ter nagedachtenis van de

   slachtoffers van beide wereldoorlogen, de overleden leden van de 

   Koninklijke Familie, en onze overleden leden.

- 10.45 u.: hulde aan de graven.

- 11.30 u.: optocht naar zaal Demervallei voor de receptie.

- 13.00 u.: jaarlijks banket voor de ingeschrevenen, aan € 25 per persoon,

 

Uit het archief van pastorij Sint-Pieters Langdorp..en notities van Pastoor A. Wouters

 

Op 22 juni 1943, rond één uur van den morgen, is er een brandend vliegmachien neergestort op den weg van den halte naar ’t dorp;  een stuk ervan, de staart, en enkele andere brokken lagen achter de school van den Gijmel, in een bosch tusschen Vleminckstraat en Mechelsebaan. In dit bosch lag een vlieger dood, deze was niet verbrand.  In en onder het vliegtuig bij den halte lagen zes lijken, sommige half verkoold.  De burgemeester kwam vragen een lijkdienst te doen. Ik heb geantwoord dat er geen bewijzen waren dat de verongelukte katholieken waren, maar dat ik het geval aan het bisdom zou voorleggen. Mgr.Van Cauwenbergh antwoordde ontkennend.  Toen het vliegtuig was opgeruimd door de Duitschers zijn de voddenrappers komen zoeken naar  overschot van metaal: aluminium, koper,enz…  Een zekere De Cleyn van Aarschot vond een medalie waarop van één kant het beeld van OLV Onbevlekt Ontvangen.  Daarop heeft Mgr.Vancauwenbergh geschreven dat de lijkdienst mocht doorgaan.  Een paar dagen later hebben kinderen nog een paternoster gevonden, al de bollekes waren verband en het hout uit het kruis ook.De lijkdienst heeft plaatsgehad op maandag 5 juli om 10 uur.  Nog nooit is er zooveel volk in de kerk geweest.  Honderden menschen stonden nog buiten.  De zeven slachtoffers zijn begraven in vijf kisten bij de ingangspoort ten noord-oost van het kerkhof.  Hun graven werden gedurig met bloemen versierd.

Een andere bron vertelt ….

Den 22 juni 1943, rond één uur ’s morgens stortte een brandend vliegtuig neer.  De bemanning werd verpletterd of verkoold, een plechtige lijkdienst werd opgedragen, na toelating van den Geestelijke Overheid, den vijfde juli.

 

Op zaterdag 31 juli 1943 werden er veel menschen van alle geslacht en ouderdom vervoerd met den trein in de richting van Diest.  Op de Molenheide zijn er verschillende uitgesprongen, maar onmiddellijk door de begeleidende Duitschers beschoten.  Drie jongelingen bleven dood liggen; een jonge vrouw met doorschoten borst leefde nog als de onderpastoor er bijkwam, maar is korts daarna gestorven. De vier slachtoffers die enkel een nummer droegen, zijn in den namiddag begraven naast de vliegeniers.

 

Een andere bron vertelt ….

Op zaterdag 31 juli werden vier Joden doodgeschoten door hunne Duitsche bewakers.  Ze kregen een begraafplaats op den ongewijden grond van het kerkhof .  Slechts drie jongens werden verplicht te gaan arbeiden in een vreemd land, namelijk Julien Zaman, Rene Schoolmeesters en Denis Verbruggen. Alle drie konden, na de bevrijding, terugkeeren zonder letsel.  We hadden geen politieke gevangenen.  Marcel Van Leemputten werd per ongeluk gedood te Aarschot op 5 september 1944, bij het begroeten van de geallieerde soldaten.